Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đắc Lắc hôm nay

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
90 31 46 52
19 73 81 32

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 90

Ngày 21-06-2022
022690
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14-06-2022 782690 21-06-2022 022690
11-08-2020 715290 18-08-2020 071531
02-06-2020 361790 09-06-2020 483346
13-08-2019 990590 20-08-2019 332952
14-05-2019 360790 21-05-2019 008719
02-10-2018 062190 09-10-2018 558873
24-01-2017 93890 31-01-2017 13781
31-03-2015 565490 07-04-2015 390432
25-03-2014 677390 01-04-2014 561917

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
90 1 lần 31 1 lần 46 1 lần 52 1 lần 19 1 lần
73 1 lần 81 1 lần 32 1 lần 17 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 0 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 2 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 1(2 lần) 3(2 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 6(0 lần)
Đuôi 2(2 lần) 1(2 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 0(3 lần) 9(2 lần) 7(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 8(1 lần) 2(0 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 6(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 28/06 hàng năm

28-06-2016 56071
28-06-2011 26111