Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Lạt hôm nay

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
53 59 18 75
35 32

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 33

Ngày 26-06-2022
687533
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
20-02-2022 501933 27-02-2022 697953
03-05-2020 534833 10-05-2020 142159
09-02-2020 088233 16-02-2020 672718
18-06-2017 299333 25-06-2017 962875
27-01-2013 431233 03-02-2013 182035
25-04-2010 712233 02-05-2010 749332

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 33

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 1 lần 59 1 lần 18 1 lần 75 1 lần 35 1 lần
32 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 2 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 2 lần 2 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 2 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(2 lần) 5(2 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 5(2 lần) 3(1 lần) 2(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) 7(0 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 8(2 lần) 5(1 lần) 2(1 lần) 9(1 lần) 4(1 lần) 3(0 lần) 1(0 lần) 7(0 lần) 0(0 lần) 6(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 33 vào ngày trước đó

Ngày 26-06-2022
687533
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
20-02-2022 501933 27-02-2022 697953
03-05-2020 534833 10-05-2020 142159
09-02-2020 088233 16-02-2020 672718
18-06-2017 299333 25-06-2017 962875
27-01-2013 431233 03-02-2013 182035
25-04-2010 712233 02-05-2010 749332

Các giải đặc biệt ngày 03/07 hàng năm

03-07-2016 217152
03-07-2011 373572