Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Lạt hôm nay

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 17-09-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
75 46 52 19
86 92 35 37

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 35

Ngày 04-07-2021
273435
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
09-05-2021 889335 16-05-2021 265175
08-01-2017 204335 15-01-2017 947846
26-06-2016 783735 03-07-2016 217152
30-08-2015 981135 06-09-2015 235219
19-04-2015 634535 26-04-2015 363786
15-02-2015 774335 22-02-2015 156592
08-02-2015 443335 15-02-2015 774335
03-02-2013 182035 10-02-2013 597637

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
75 1 lần 46 1 lần 52 1 lần 19 1 lần 86 1 lần
92 1 lần 35 1 lần 37 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 3 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 0 lần
6 0 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 6(0 lần)
Đuôi 2(2 lần) 5(2 lần) 6(2 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 3(0 lần) 1(0 lần) 4(0 lần) 8(0 lần) 0(0 lần)
Tổng 0(3 lần) 2(1 lần) 7(1 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 8(1 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 9(0 lần) 3(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 19/09 hàng năm

19-09-2010 026249