Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Phước hôm nay

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 03-07-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
05 28 31 66
79 29 98 72

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04

Ngày 02-07-2022
387404
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
26-02-2022 144704 05-03-2022 642505
18-01-2020 131804 25-01-2020 753128
20-07-2019 101204 27-07-2019 564131
02-02-2019 874804 09-02-2019 695366
07-07-2018 949304 14-07-2018 484979
16-12-2017 166104 23-12-2017 107329
13-02-2016 100804 20-02-2016 446798
01-03-2014 972304 08-03-2014 417272
22-06-2013 822004 29-06-2013 055677
31-07-2010 453804 07-08-2010 953648

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 1 lần 28 1 lần 31 1 lần 66 1 lần 79 1 lần
29 1 lần 98 1 lần 72 1 lần 77 1 lần 48 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 3 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 3 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 7(3 lần) 2(2 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 8(3 lần) 9(2 lần) 7(1 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần)
Tổng 2(2 lần) 4(2 lần) 9(1 lần) 7(1 lần) 6(1 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 0(1 lần) 8(0 lần) 3(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 04 vào ngày trước đó

Ngày 02-07-2022
387404
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
26-02-2022 144704 05-03-2022 642505
18-01-2020 131804 25-01-2020 753128
20-07-2019 101204 27-07-2019 564131
02-02-2019 874804 09-02-2019 695366
07-07-2018 949304 14-07-2018 484979
16-12-2017 166104 23-12-2017 107329
13-02-2016 100804 20-02-2016 446798
01-03-2014 972304 08-03-2014 417272
22-06-2013 822004 29-06-2013 055677
31-07-2010 453804 07-08-2010 953648

Các giải đặc biệt ngày 09/07 hàng năm

09-07-2016 841913
09-07-2011 924807