Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 29-09-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
94 25 16 75
99

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 18

Ngày 06-07-2021
490318
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
17-12-2019 212118 24-12-2019 735894
03-07-2018 329518 10-07-2018 378725
01-10-2013 794918 08-10-2013 134216
09-10-2012 783718 16-10-2012 914375
24-11-2009 086018 01-12-2009 466999

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 18

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
94 1 lần 25 1 lần 16 1 lần 75 1 lần 99 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 2 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 2 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 2 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 5(2 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 6(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 7(0 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 7(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 8(1 lần) 5(0 lần) 4(0 lần) 9(0 lần) 6(0 lần) 1(0 lần) 0(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 18 vào ngày trước đó

Ngày 06-07-2021
490318
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
17-12-2019 212118 24-12-2019 735894
03-07-2018 329518 10-07-2018 378725
01-10-2013 794918 08-10-2013 134216
09-10-2012 783718 16-10-2012 914375
24-11-2009 086018 01-12-2009 466999

Các giải đặc biệt ngày 05/10 hàng năm

05-10-2010 858877