Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 24-06-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
13 79 37 43
41 83

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 12

Ngày 22-06-2021
178212
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
27-04-2021 322012 04-05-2021 103313
18-06-2019 256612 25-06-2019 309279
04-12-2018 849612 11-12-2018 835437
08-08-2017 935812 15-08-2017 434243
17-12-2013 805112 24-12-2013 516341
02-03-2010 347512 09-03-2010 333583

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 12

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
13 1 lần 79 1 lần 37 1 lần 43 1 lần 41 1 lần
83 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 3 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 4(2 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 3(3 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 4(0 lần) 8(0 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 1(1 lần) 7(1 lần) 4(1 lần) 0(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 3(0 lần) 9(0 lần) 8(0 lần) 2(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 12 vào ngày trước đó

Ngày 22-06-2021
178212
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
27-04-2021 322012 04-05-2021 103313
18-06-2019 256612 25-06-2019 309279
04-12-2018 849612 11-12-2018 835437
08-08-2017 935812 15-08-2017 434243
17-12-2013 805112 24-12-2013 516341
02-03-2010 347512 09-03-2010 333583

Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm

29-06-2010 128495