Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền trung
Chủ nhật, 05-07-2020 Khánh Hòa44-73Kon Tum31-70
Thứ bảy, 04-07-2020 Đà Nẵng54-22Quảng Ngãi38-64Đắc Nông80-04
Thứ sáu, 03-07-2020 Gia Lai55-71Ninh Thuận54-20
Thứ năm, 02-07-2020 Bình Định37-86Quảng Bình30-91Quảng Trị16-06
Thứ tư, 01-07-2020 Khánh Hòa20-17Đà Nẵng00-28
Thứ ba, 30-06-2020 Đắc Lắc79-50Quảng Nam36-04
Thứ hai, 29-06-2020 TT Huế17-06Phú Yên22-57
Chủ nhật, 28-06-2020 Khánh Hòa34-33Kon Tum00-58
Thứ bảy, 27-06-2020 Đà Nẵng31-43Quảng Ngãi80-32Đắc Nông56-00
Thứ sáu, 26-06-2020 Gia Lai61-67Ninh Thuận07-91
Thứ năm, 25-06-2020 Bình Định98-53Quảng Bình58-93Quảng Trị97-50
Thứ tư, 24-06-2020 Khánh Hòa98-06Đà Nẵng02-47
Thứ ba, 23-06-2020 Đắc Lắc80-57Quảng Nam24-84
Thứ hai, 22-06-2020 TT Huế73-00Phú Yên86-16
Chủ nhật, 21-06-2020 Khánh Hòa89-17Kon Tum91-01
Thứ bảy, 20-06-2020 Đà Nẵng00-97Quảng Ngãi70-86Đắc Nông59-44
Thứ sáu, 19-06-2020 Gia Lai64-06Ninh Thuận32-48
Thứ năm, 18-06-2020 Bình Định44-85Quảng Bình76-44Quảng Trị73-18
Thứ tư, 17-06-2020 Khánh Hòa89-47Đà Nẵng84-28
Thứ ba, 16-06-2020 Đắc Lắc92-68Quảng Nam90-48
Thứ hai, 15-06-2020 TT Huế19-13Phú Yên40-69
Chủ nhật, 14-06-2020 Khánh Hòa44-19Kon Tum51-48
Thứ bảy, 13-06-2020 Đà Nẵng77-87Quảng Ngãi72-60Đắc Nông77-13
Thứ sáu, 12-06-2020 Gia Lai08-82Ninh Thuận17-53
Thứ năm, 11-06-2020 Bình Định58-12Quảng Bình85-74Quảng Trị25-86
Thứ tư, 10-06-2020 Khánh Hòa71-40Đà Nẵng61-85
Thứ ba, 09-06-2020 Đắc Lắc33-46Quảng Nam84-53
Thứ hai, 08-06-2020 TT Huế53-92Phú Yên37-36
Chủ nhật, 07-06-2020 Khánh Hòa44-23Kon Tum90-38