Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền trung
Thứ sáu, 20-09-2019 Gia Lai
49-28
Ninh Thuận
10-26
Thứ năm, 19-09-2019 Bình Định
23-82
Quảng Bình
59-58
Quảng Trị
58-90
Thứ tư, 18-09-2019 Khánh Hòa
02-00
Đà Nẵng
54-38
Thứ ba, 17-09-2019 Đắc Lắc
70-54
Quảng Nam
94-27
Thứ hai, 16-09-2019 TT Huế
88-34
Phú Yên
27-09
Chủ nhật, 15-09-2019 Khánh Hòa
26-71
Thứ bảy, 14-09-2019 Đà Nẵng
44-51
Quảng Ngãi
35-86
Đắc Nông
73-97
Thứ sáu, 13-09-2019 Gia Lai
92-92
Ninh Thuận
17-72
Thứ năm, 12-09-2019 Bình Định
88-33
Quảng Bình
73-91
Quảng Trị
42-81
Thứ tư, 11-09-2019 Khánh Hòa
45-18
Đà Nẵng
38-61
Thứ ba, 10-09-2019 Đắc Lắc
84-54
Quảng Nam
97-64
Thứ hai, 09-09-2019 TT Huế
07-27
Phú Yên
16-87
Chủ nhật, 08-09-2019 Khánh Hòa
19-15
Kon Tum
88-43
Thứ bảy, 07-09-2019 Đà Nẵng
55-11
Quảng Ngãi
70-64
Đắc Nông
93-60
Thứ sáu, 06-09-2019 Gia Lai
67-64
Ninh Thuận
77-85
Thứ năm, 05-09-2019 Bình Định
12-79
Quảng Bình
62-99
Quảng Trị
03-99
Thứ tư, 04-09-2019 Khánh Hòa
73-71
Đà Nẵng
40-28
Thứ ba, 03-09-2019 Đắc Lắc
13-66
Quảng Nam
70-60
Thứ hai, 02-09-2019 TT Huế
11-03
Phú Yên
12-80
Chủ nhật, 01-09-2019 Khánh Hòa
48-85
Kon Tum
24-33
Thứ bảy, 31-08-2019 Đà Nẵng
07-11
Quảng Ngãi
67-55
Đắc Nông
00-06
Thứ sáu, 30-08-2019 Gia Lai
82-12
Ninh Thuận
75-88
Thứ năm, 29-08-2019 Bình Định
77-85
Quảng Bình
20-96
Quảng Trị
93-67
Thứ tư, 28-08-2019 Khánh Hòa
72-22
Đà Nẵng
42-52
Thứ ba, 27-08-2019 Đắc Lắc
26-22
Quảng Nam
23-87
Thứ hai, 26-08-2019 TT Huế
69-87
Phú Yên
80-15
Chủ nhật, 25-08-2019 Khánh Hòa
51-49
Kon Tum
50-36
Thứ bảy, 24-08-2019 Đà Nẵng
38-48
Quảng Ngãi
03-64
Đắc Nông
95-15
Thứ sáu, 23-08-2019 Gia Lai
57-81
Ninh Thuận
01-21
Thứ năm, 22-08-2019 Bình Định
11-86
Quảng Bình
64-80
Quảng Trị
65-12
Thứ tư, 21-08-2019 Khánh Hòa
84-58