Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền trung
Chủ nhật, 17-11-2019 Khánh Hòa52-87Kon Tum69-90
Thứ bảy, 16-11-2019 Đà Nẵng00-13Quảng Ngãi58-67Đắc Nông86-58
Thứ sáu, 15-11-2019 Gia Lai39-32Ninh Thuận31-68
Thứ năm, 14-11-2019 Bình Định69-75Quảng Trị31-94Quảng Bình29-66
Thứ tư, 13-11-2019 Đà Nẵng87-82Khánh Hòa84-70
Thứ ba, 12-11-2019 Đắc Lắc67-93Quảng Nam46-65
Thứ hai, 11-11-2019 TT Huế75-03Phú Yên36-58
Chủ nhật, 10-11-2019 Khánh Hòa98-83Kon Tum03-47
Thứ bảy, 09-11-2019 Đà Nẵng08-57Quảng Ngãi92-06Đắc Nông58-80
Thứ sáu, 08-11-2019 Gia Lai47-09Ninh Thuận32-05
Thứ năm, 07-11-2019 Bình Định07-55Quảng Trị52-80Quảng Bình46-60
Thứ tư, 06-11-2019 Đà Nẵng06-32Khánh Hòa63-56
Thứ ba, 05-11-2019 Đắc Lắc00-59Quảng Nam14-83
Thứ hai, 04-11-2019 TT Huế09-53Phú Yên11-22
Chủ nhật, 03-11-2019 Khánh Hòa65-02Kon Tum08-84
Thứ bảy, 02-11-2019 Đà Nẵng58-16Quảng Ngãi94-43Đắc Nông83-32
Thứ sáu, 01-11-2019 Gia Lai65-61Ninh Thuận44-08
Thứ năm, 31-10-2019 Bình Định37-26Quảng Trị11-46Quảng Bình18-49
Thứ tư, 30-10-2019 Đà Nẵng56-36Khánh Hòa59-61
Thứ ba, 29-10-2019 Đắc Lắc38-10Quảng Nam31-34
Thứ hai, 28-10-2019 TT Huế23-36Phú Yên46-02
Chủ nhật, 27-10-2019 Khánh Hòa77-97Kon Tum08-68
Thứ bảy, 26-10-2019 Đà Nẵng08-10Quảng Ngãi95-33Đắc Nông13-55
Thứ sáu, 25-10-2019 Gia Lai52-05Ninh Thuận39-40
Thứ năm, 24-10-2019 Bình Định61-85Quảng Trị34-36Quảng Bình74-22
Thứ tư, 23-10-2019 Đà Nẵng51-97Khánh Hòa87-35
Thứ ba, 22-10-2019 Đắc Lắc10-29Quảng Nam70-05
Thứ hai, 21-10-2019 TT Huế65-31Phú Yên85-56
Chủ nhật, 20-10-2019 Khánh Hòa81-48Kon Tum75-44
Thứ bảy, 19-10-2019 Đà Nẵng27-15Quảng Ngãi29-27Đắc Nông56-54
ads