Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền trung
Chủ nhật, 27-09-2020 Khánh Hòa59-95Kon Tum82-35
Thứ bảy, 26-09-2020 Đà Nẵng07-48Quảng Ngãi79-59Đắc Nông39-64
Thứ sáu, 25-09-2020 Gia Lai76-88Ninh Thuận99-25
Thứ năm, 24-09-2020 Bình Định42-05Quảng Bình28-67Quảng Trị13-42
Thứ tư, 23-09-2020 Khánh Hòa93-21Đà Nẵng53-34
Thứ ba, 22-09-2020 Đắc Lắc34-91Quảng Nam28-15
Thứ hai, 21-09-2020 TT Huế22-99Phú Yên28-18
Chủ nhật, 20-09-2020 Khánh Hòa89-03Kon Tum51-65
Thứ bảy, 19-09-2020 Đà Nẵng73-32Quảng Ngãi98-60Đắc Nông55-61
Thứ sáu, 18-09-2020 Gia Lai79-20Ninh Thuận96-44
Thứ năm, 17-09-2020 Bình Định96-11Quảng Bình76-46Quảng Trị84-00
Thứ tư, 16-09-2020 Khánh Hòa80-24Đà Nẵng69-11
Thứ ba, 15-09-2020 Đắc Lắc86-98Quảng Nam27-13
Thứ hai, 14-09-2020 TT Huế08-32Phú Yên32-61
Chủ nhật, 13-09-2020 Khánh Hòa28-97Kon Tum15-63
Thứ bảy, 12-09-2020 Đà Nẵng31-63Quảng Ngãi82-94Đắc Nông53-09
Thứ sáu, 11-09-2020 Gia Lai71-51Ninh Thuận71-94
Thứ năm, 10-09-2020 Bình Định47-36Quảng Bình00-10Quảng Trị71-38
Thứ tư, 09-09-2020 Khánh Hòa78-20Đà Nẵng27-36
Thứ ba, 08-09-2020 Đắc Lắc02-16Quảng Nam06-29
Thứ hai, 07-09-2020 TT Huế54-29Phú Yên38-50
Chủ nhật, 06-09-2020 Khánh Hòa20-92Kon Tum12-81
Thứ bảy, 05-09-2020 Đà Nẵng16-25Quảng Ngãi99-56Đắc Nông38-00
Thứ sáu, 04-09-2020 Gia Lai26-73Ninh Thuận96-68
Thứ năm, 03-09-2020 Bình Định18-43Quảng Bình97-17Quảng Trị00-60
Thứ tư, 02-09-2020 Khánh Hòa70-32Đà Nẵng62-14
Thứ ba, 01-09-2020 Đắc Lắc23-18Quảng Nam84-07
Thứ hai, 31-08-2020 TT Huế28-12Phú Yên08-08
Chủ nhật, 30-08-2020 Khánh Hòa57-76Kon Tum95-81
Thứ bảy, 29-08-2020 Đà Nẵng35-15Quảng Ngãi97-42Đắc Nông71-79