Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền trung
Thứ sáu, 15-01-2021 Gia Lai09-78Ninh Thuận36-40
Thứ năm, 14-01-2021 Bình Định71-12Quảng Bình20-57Quảng Trị81-48
Thứ tư, 13-01-2021 Khánh Hòa89-16Đà Nẵng58-10
Thứ ba, 12-01-2021 Đắc Lắc79-91Quảng Nam91-36
Thứ hai, 11-01-2021 TT Huế80-96Phú Yên26-03
Chủ nhật, 10-01-2021 Khánh Hòa81-21Kon Tum97-22
Thứ bảy, 09-01-2021 Đà Nẵng22-10Quảng Ngãi38-81Đắc Nông29-62
Thứ sáu, 08-01-2021 Gia Lai43-18Ninh Thuận06-02
Thứ năm, 07-01-2021 Bình Định73-36Quảng Bình19-54Quảng Trị72-21
Thứ tư, 06-01-2021 Khánh Hòa50-23Đà Nẵng81-01
Thứ ba, 05-01-2021 Đắc Lắc39-48Quảng Nam90-52
Thứ hai, 04-01-2021 TT Huế70-64Phú Yên45-82
Chủ nhật, 03-01-2021 Khánh Hòa42-64Kon Tum26-20
Thứ bảy, 02-01-2021 Đà Nẵng72-07Quảng Ngãi21-25Đắc Nông32-99
Thứ sáu, 01-01-2021 Gia Lai06-42Ninh Thuận11-02
Thứ năm, 31-12-2020 Bình Định39-56Quảng Bình07-16Quảng Trị39-87
Thứ tư, 30-12-2020 Khánh Hòa31-16Đà Nẵng59-10
Thứ ba, 29-12-2020 Đắc Lắc46-03Quảng Nam79-53
Thứ hai, 28-12-2020 TT Huế87-80Phú Yên92-46
Chủ nhật, 27-12-2020 Khánh Hòa16-82Kon Tum24-00
Thứ bảy, 26-12-2020 Đà Nẵng15-39Quảng Ngãi28-23Đắc Nông24-44
Thứ sáu, 25-12-2020 Gia Lai30-95Ninh Thuận26-11
Thứ năm, 24-12-2020 Bình Định33-74Quảng Bình52-38Quảng Trị45-00
Thứ tư, 23-12-2020 Khánh Hòa45-96Đà Nẵng29-89
Thứ ba, 22-12-2020 Đắc Lắc02-50Quảng Nam02-18
Thứ hai, 21-12-2020 TT Huế31-85Phú Yên13-85
Chủ nhật, 20-12-2020 Khánh Hòa21-66Kon Tum28-89
Thứ bảy, 19-12-2020 Đà Nẵng87-84Quảng Ngãi65-36Đắc Nông26-71
Thứ sáu, 18-12-2020 Gia Lai86-64Ninh Thuận79-35
Thứ năm, 17-12-2020 Bình Định98-61Quảng Bình40-18Quảng Trị35-31