Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, XSKT tạm dừng phát hành 15 ngày từ 1/4 - 15/4/2020. Hãy cùng Xosoplus.com chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19!
Sớ đầu đuôi Miền trung
Thứ ba, 31-03-2020 Đắc Lắc33-43Quảng Nam53-53
Thứ hai, 30-03-2020 TT Huế17-55Phú Yên87-90
Chủ nhật, 29-03-2020 Đà Nẵng11-28Khánh Hòa12-72Kon Tum50-97
Thứ bảy, 28-03-2020 Quảng Ngãi41-26Đắc Nông54-11
Thứ sáu, 27-03-2020 Gia Lai58-15Ninh Thuận59-87
Thứ năm, 26-03-2020 Bình Định82-54Quảng Trị71-95Quảng Bình02-14
Thứ tư, 25-03-2020 Đà Nẵng44-91Khánh Hòa12-76
Thứ ba, 24-03-2020 Đắc Lắc92-21Quảng Nam13-45
Thứ hai, 23-03-2020 TT Huế11-07Phú Yên86-88
Chủ nhật, 22-03-2020 Khánh Hòa30-48Kon Tum54-78
Thứ bảy, 21-03-2020 Đà Nẵng84-91Quảng Ngãi01-73Đắc Nông79-32
Thứ sáu, 20-03-2020 Gia Lai24-52Ninh Thuận12-24
Thứ năm, 19-03-2020 Bình Định29-77Quảng Trị77-34Quảng Bình24-34
Thứ tư, 18-03-2020 Đà Nẵng41-40Khánh Hòa42-76
Thứ ba, 17-03-2020 Đắc Lắc16-18Quảng Nam34-23
Thứ hai, 16-03-2020 TT Huế96-55Phú Yên71-00
Chủ nhật, 15-03-2020 Khánh Hòa17-30Kon Tum97-47
Thứ bảy, 14-03-2020 Đà Nẵng29-23Quảng Ngãi29-47Đắc Nông57-36
Thứ sáu, 13-03-2020 Gia Lai98-37Ninh Thuận77-88
Thứ năm, 12-03-2020 Bình Định64-04Quảng Trị08-25Quảng Bình93-77
Thứ tư, 11-03-2020 Đà Nẵng73-93Khánh Hòa42-85
Thứ ba, 10-03-2020 Đắc Lắc06-16Quảng Nam93-79
Thứ hai, 09-03-2020 TT Huế39-61Phú Yên27-24
Chủ nhật, 08-03-2020 Khánh Hòa07-10Kon Tum94-15
Thứ bảy, 07-03-2020 Đà Nẵng97-71Quảng Ngãi11-45Đắc Nông63-14
Thứ sáu, 06-03-2020 Gia Lai55-61Ninh Thuận60-95
Thứ năm, 05-03-2020 Bình Định34-35Quảng Trị62-31Quảng Bình33-57