Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 24-07-2021
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Bảy,24-07-2021 Đà Nẵng65-98Quảng Ngãi27-29Đắc Nông65-13
Thứ Sáu,23-07-2021 Gia Lai33-46Ninh Thuận98-54
Thứ Năm,22-07-2021 Bình Định20-53Quảng Bình87-67Quảng Trị53-72
Thứ Tư,21-07-2021 Khánh Hòa71-28Đà Nẵng44-83
Thứ Ba,20-07-2021 Đắc Lắc43-81Quảng Nam78-52
Thứ Hai,19-07-2021 TT Huế63-60Phú Yên06-19
Chủ Nhật,18-07-2021 Khánh Hòa15-74Kon Tum72-57
Thứ Bảy,17-07-2021 Đà Nẵng75-83Quảng Ngãi30-97Đắc Nông38-14
Thứ Sáu,16-07-2021 Gia Lai64-90Ninh Thuận17-85
Thứ Năm,15-07-2021 Bình Định62-37Quảng Bình17-27Quảng Trị48-07
Thứ Tư,14-07-2021 Khánh Hòa47-67Đà Nẵng75-73
Thứ Ba,13-07-2021 Đắc Lắc16-12Quảng Nam68-54
Thứ Hai,12-07-2021 TT Huế61-12Phú Yên50-56
Chủ Nhật,11-07-2021 Khánh Hòa38-19Kon Tum91-36
Thứ Bảy,10-07-2021 Đà Nẵng58-79Quảng Ngãi27-25Đắc Nông70-87
Thứ Sáu,09-07-2021 Gia Lai65-77Ninh Thuận23-23
Thứ Năm,08-07-2021 Bình Định38-05Quảng Bình72-67Quảng Trị80-46
Thứ Tư,07-07-2021 Khánh Hòa23-64Đà Nẵng30-53
Thứ Ba,06-07-2021 Đắc Lắc57-14Quảng Nam66-30
Thứ Hai,05-07-2021 TT Huế81-79Phú Yên98-99
Chủ Nhật,04-07-2021 Khánh Hòa93-38Kon Tum42-59
Thứ Bảy,03-07-2021 Đà Nẵng00-51Quảng Ngãi37-47Đắc Nông41-65
Thứ Sáu,02-07-2021 Gia Lai40-59Ninh Thuận31-96
Thứ Năm,01-07-2021 Bình Định19-76Quảng Bình23-02Quảng Trị98-24
Thứ Tư,30-06-2021 Khánh Hòa53-06Đà Nẵng66-44
Thứ Ba,29-06-2021 Đắc Lắc99-82Quảng Nam34-66
Thứ Hai,28-06-2021 TT Huế02-78Phú Yên97-46
Chủ Nhật,27-06-2021 Khánh Hòa16-81Kon Tum19-07
Thứ Bảy,26-06-2021 Đà Nẵng57-67Quảng Ngãi52-86Đắc Nông80-03
Thứ Sáu,25-06-2021 Gia Lai79-03Ninh Thuận42-53