Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 24-01-2022
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Hai,24-01-2022 TT Huế41-42Phú Yên76-01
Chủ Nhật,23-01-2022 Khánh Hòa79-30Kon Tum28-81TT Huế93-82
Thứ Bảy,22-01-2022 Đà Nẵng03-42Quảng Ngãi59-18Đắc Nông13-92
Thứ Sáu,21-01-2022 Gia Lai28-49Ninh Thuận30-93
Thứ Năm,20-01-2022 Bình Định19-95Quảng Bình57-06Quảng Trị83-75
Thứ Tư,19-01-2022 Khánh Hòa85-63Đà Nẵng10-93
Thứ Ba,18-01-2022 Đắc Lắc96-49Quảng Nam11-32
Thứ Hai,17-01-2022 TT Huế80-31Phú Yên47-84
Chủ Nhật,16-01-2022 Khánh Hòa24-09Kon Tum41-45TT Huế92-17
Thứ Bảy,15-01-2022 Đà Nẵng18-00Quảng Ngãi90-47Đắc Nông86-38
Thứ Sáu,14-01-2022 Gia Lai16-34Ninh Thuận29-58
Thứ Năm,13-01-2022 Bình Định66-09Quảng Bình39-73Quảng Trị74-95
Thứ Tư,12-01-2022 Khánh Hòa94-39Đà Nẵng37-60
Thứ Ba,11-01-2022 Đắc Lắc53-67Quảng Nam15-36
Thứ Hai,10-01-2022 TT Huế72-38Phú Yên61-95
Chủ Nhật,09-01-2022 Khánh Hòa56-05Kon Tum27-33TT Huế43-46
Thứ Bảy,08-01-2022 Đà Nẵng17-22Quảng Ngãi79-08Đắc Nông18-33
Thứ Sáu,07-01-2022 Gia Lai38-72Ninh Thuận74-77
Thứ Năm,06-01-2022 Bình Định06-96Quảng Bình35-96Quảng Trị21-54
Thứ Tư,05-01-2022 Khánh Hòa51-65Đà Nẵng54-33
Thứ Ba,04-01-2022 Đắc Lắc13-36Quảng Nam57-46
Thứ Hai,03-01-2022 TT Huế84-97Phú Yên15-03
Chủ Nhật,02-01-2022 Khánh Hòa37-69Kon Tum70-66TT Huế63-31
Thứ Bảy,01-01-2022 Đà Nẵng68-56Quảng Ngãi16-64Đắc Nông51-08
Thứ Sáu,31-12-2021 Gia Lai32-19Ninh Thuận74-30
Thứ Năm,30-12-2021 Bình Định75-95Quảng Bình78-72Quảng Trị58-54
Thứ Tư,29-12-2021 Khánh Hòa49-52Đà Nẵng56-76
Thứ Ba,28-12-2021 Đắc Lắc62-80Quảng Nam70-48
Thứ Hai,27-12-2021 TT Huế18-69Phú Yên13-93
Chủ Nhật,26-12-2021 Khánh Hòa41-35Kon Tum98-76