Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Hai,27-06-2022 TT Huế80-41Phú Yên34-72
Chủ Nhật,26-06-2022 Khánh Hòa33-86Kon Tum03-45TT Huế15-47
Thứ Bảy,25-06-2022 Đà Nẵng27-01Quảng Ngãi00-36Đắc Nông41-34
Thứ Sáu,24-06-2022 Gia Lai32-19Ninh Thuận14-48
Thứ Năm,23-06-2022 Bình Định79-19Quảng Trị43-61Quảng Bình02-25
Thứ Tư,22-06-2022 Khánh Hòa56-53Đà Nẵng76-69
Thứ Ba,21-06-2022 Đắc Lắc81-90Quảng Nam66-44
Thứ Hai,20-06-2022 TT Huế80-51Phú Yên65-99
Chủ Nhật,19-06-2022 Khánh Hòa05-13Kon Tum44-53TT Huế89-12
Thứ Bảy,18-06-2022 Đà Nẵng07-75Quảng Ngãi36-01Đắc Nông79-09
Thứ Sáu,17-06-2022 Gia Lai30-46Ninh Thuận87-77
Thứ Năm,16-06-2022 Bình Định25-88Quảng Bình99-46Quảng Trị45-86
Thứ Tư,15-06-2022 Khánh Hòa70-56Đà Nẵng47-35
Thứ Ba,14-06-2022 Đắc Lắc17-90Quảng Nam48-74
Thứ Hai,13-06-2022 TT Huế11-03Phú Yên80-36
Chủ Nhật,12-06-2022 Khánh Hòa26-97Kon Tum29-41TT Huế03-99
Thứ Bảy,11-06-2022 Đà Nẵng42-55Quảng Ngãi71-40Đắc Nông00-66
Thứ Sáu,10-06-2022 Gia Lai00-77Ninh Thuận04-78
Thứ Năm,09-06-2022 Bình Định45-74Quảng Bình58-66Quảng Trị06-43
Thứ Tư,08-06-2022 Khánh Hòa40-74Đà Nẵng94-50
Thứ Ba,07-06-2022 Đắc Lắc78-04Quảng Nam60-23
Thứ Hai,06-06-2022 TT Huế35-22Phú Yên29-22
Chủ Nhật,05-06-2022 Khánh Hòa57-54Kon Tum15-04TT Huế85-44
Thứ Bảy,04-06-2022 Đà Nẵng43-10Quảng Ngãi97-06Đắc Nông40-70
Thứ Sáu,03-06-2022 Gia Lai86-88Ninh Thuận01-92
Thứ Năm,02-06-2022 Bình Định14-05Quảng Bình56-57Quảng Trị00-66
Thứ Tư,01-06-2022 Khánh Hòa76-12Đà Nẵng18-67
Thứ Ba,31-05-2022 Đắc Lắc44-79Quảng Nam99-80
Thứ Hai,30-05-2022 TT Huế65-93Phú Yên59-82
Chủ Nhật,29-05-2022 Khánh Hòa25-72Kon Tum48-12TT Huế36-90