Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền trung
Chủ nhật, 19-01-2020 Khánh Hòa80-42Kon Tum89-64
Thứ bảy, 18-01-2020 Đà Nẵng89-65Quảng Ngãi88-40Đắc Nông20-36
Thứ sáu, 17-01-2020 Gia Lai83-02Ninh Thuận03-15
Thứ năm, 16-01-2020 Bình Định24-27Quảng Trị59-72Quảng Bình95-61
Thứ tư, 15-01-2020 Đà Nẵng37-61Khánh Hòa29-98
Thứ ba, 14-01-2020 Đắc Lắc94-93Quảng Nam13-11
Thứ hai, 13-01-2020 TT Huế03-96Phú Yên48-92
Chủ nhật, 12-01-2020 Khánh Hòa65-70Kon Tum73-60
Thứ bảy, 11-01-2020 Đà Nẵng76-38Quảng Ngãi32-31Đắc Nông64-25
Thứ sáu, 10-01-2020 Gia Lai95-02Ninh Thuận20-45
Thứ năm, 09-01-2020 Bình Định03-10Quảng Trị41-94Quảng Bình09-27
Thứ tư, 08-01-2020 Đà Nẵng72-95Khánh Hòa18-40
Thứ ba, 07-01-2020 Đắc Lắc36-63Quảng Nam49-06
Thứ hai, 06-01-2020 TT Huế93-02Phú Yên64-27
Chủ nhật, 05-01-2020 Khánh Hòa30-46Kon Tum19-55
Thứ bảy, 04-01-2020 Đà Nẵng04-60Quảng Ngãi68-76Đắc Nông82-13
Thứ sáu, 03-01-2020 Gia Lai08-87Ninh Thuận33-20
Thứ năm, 02-01-2020 Bình Định50-26Quảng Trị39-00Quảng Bình17-20
Thứ tư, 01-01-2020 Đà Nẵng60-54Khánh Hòa48-65
Thứ ba, 31-12-2019 Đắc Lắc13-41Quảng Nam74-24
Thứ hai, 30-12-2019 TT Huế01-93Phú Yên74-57
Chủ nhật, 29-12-2019 Khánh Hòa09-80Kon Tum20-40
Thứ bảy, 28-12-2019 Đà Nẵng59-96Quảng Ngãi22-91Đắc Nông24-09
Thứ sáu, 27-12-2019 Gia Lai73-12Ninh Thuận61-18
Thứ năm, 26-12-2019 Bình Định66-28Quảng Trị94-42Quảng Bình16-16
Thứ tư, 25-12-2019 Đà Nẵng88-32Khánh Hòa85-27
Thứ ba, 24-12-2019 Đắc Lắc83-01Quảng Nam44-53
Thứ hai, 23-12-2019 TT Huế00-12Phú Yên21-84
Chủ nhật, 22-12-2019 Khánh Hòa02-36Kon Tum33-61
Thứ bảy, 21-12-2019 Đà Nẵng57-59Quảng Ngãi61-95Đắc Nông32-44