Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền trung
Thứ hai, 22-07-2019 Thừa Thiên Huế
95-25
Phú Yên
37-40
Chủ nhật, 21-07-2019 Khánh Hòa
83-11
Kon Tum
30-69
Thứ bảy, 20-07-2019 Đà Nẵng
63-71
Quảng Ngãi
94-44
Đắc Nông
67-27
Thứ sáu, 19-07-2019 Gia Lai
11-54
Ninh Thuận
71-14
Thứ năm, 18-07-2019 Bình Định
02-41
Quảng Bình
76-88
Quảng Trị
84-60
Thứ tư, 17-07-2019 Khánh Hòa
41-36
Đà Nẵng
76-45
Thứ ba, 16-07-2019 Đắc Lắc
57-11
Quảng Nam
46-82
Thứ hai, 15-07-2019 Thừa Thiên Huế
17-05
Phú Yên
04-45
Chủ nhật, 14-07-2019 Khánh Hòa
70-45
Kon Tum
24-63
Thứ bảy, 13-07-2019 Đà Nẵng
20-73
Quảng Ngãi
34-81
Đắc Nông
78-75
Thứ sáu, 12-07-2019 Gia Lai
37-69
Ninh Thuận
29-66
Thứ năm, 11-07-2019 Bình Định
72-75
Quảng Bình
25-23
Quảng Trị
15-76
Thứ tư, 10-07-2019 Khánh Hòa
72-19
Đà Nẵng
36-38
Thứ ba, 09-07-2019 Đắc Lắc
21-27
Quảng Nam
73-96
Thứ hai, 08-07-2019 Thừa Thiên Huế
87-04
Phú Yên
84-66
Chủ nhật, 07-07-2019 Khánh Hòa
30-94
Kon Tum
91-88
Thứ bảy, 06-07-2019 Đà Nẵng
78-80
Quảng Ngãi
14-65
Đắc Nông
98-40
Thứ sáu, 05-07-2019 Gia Lai
27-47
Ninh Thuận
14-67
Thứ năm, 04-07-2019 Bình Định
84-41
Quảng Bình
56-84
Quảng Trị
33-23
Thứ tư, 03-07-2019 Khánh Hòa
54-24
Đà Nẵng
16-67
Thứ ba, 02-07-2019 Đắc Lắc
21-49
Quảng Nam
09-11
Thứ hai, 01-07-2019 Thừa Thiên Huế
62-01
Phú Yên
26-40
Chủ nhật, 30-06-2019 Khánh Hòa
93-29
Kon Tum
90-88
Thứ bảy, 29-06-2019 Đà Nẵng
84-03
Quảng Ngãi
43-45
Đắc Nông
01-98
Thứ sáu, 28-06-2019 Gia Lai
61-58
Ninh Thuận
81-26
Thứ năm, 27-06-2019 Bình Định
77-44
Quảng Bình
28-62
Quảng Trị
91-68
Thứ tư, 26-06-2019 Khánh Hòa
38-23
Đà Nẵng
08-17
Thứ ba, 25-06-2019 Đắc Lắc
13-79
Quảng Nam
58-06
Thứ hai, 24-06-2019 Thừa Thiên Huế
47-85
Phú Yên
62-24
Chủ nhật, 23-06-2019 Khánh Hòa
42-17
Kon Tum
04-83