Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Trung
thứ bảy, 17-04-2021 Đà Nẵng19-91Quảng Ngãi53-63Đắc Nông65-60
thứ sáu, 16-04-2021 Gia Lai09-61Ninh Thuận71-27
thứ năm, 15-04-2021 Bình Định68-50Quảng Bình71-44Quảng Trị57-07
thứ tư, 14-04-2021 Khánh Hòa99-07Đà Nẵng14-78
thứ ba, 13-04-2021 Đắc Lắc94-50Quảng Nam00-00
thứ hai, 12-04-2021 TT Huế77-72Phú Yên39-88
chủ nhật, 11-04-2021 Khánh Hòa33-94Kon Tum59-93
thứ bảy, 10-04-2021 Đà Nẵng52-01Quảng Ngãi80-57Đắc Nông97-71
thứ sáu, 09-04-2021 Gia Lai94-80Ninh Thuận59-70
thứ năm, 08-04-2021 Bình Định72-31Quảng Bình20-47Quảng Trị71-87
thứ tư, 07-04-2021 Khánh Hòa66-53Đà Nẵng04-97
thứ ba, 06-04-2021 Đắc Lắc61-85Quảng Nam74-12
thứ hai, 05-04-2021 TT Huế29-35Phú Yên47-88
chủ nhật, 04-04-2021 Khánh Hòa91-17Kon Tum61-29
thứ bảy, 03-04-2021 Đà Nẵng39-32Quảng Ngãi00-39Đắc Nông99-69
thứ sáu, 02-04-2021 Gia Lai27-09Ninh Thuận60-76
thứ năm, 01-04-2021 Bình Định85-62Quảng Bình61-54Quảng Trị90-49
thứ tư, 31-03-2021 Khánh Hòa42-83Đà Nẵng19-25
thứ ba, 30-03-2021 Đắc Lắc98-88Quảng Nam94-30
thứ hai, 29-03-2021 TT Huế78-69Phú Yên24-25
chủ nhật, 28-03-2021 Khánh Hòa04-68Kon Tum21-77
thứ bảy, 27-03-2021 Đà Nẵng90-69Quảng Ngãi63-89Đắc Nông56-58
thứ sáu, 26-03-2021 Gia Lai86-47Ninh Thuận12-21
thứ năm, 25-03-2021 Bình Định39-43Quảng Bình63-21Quảng Trị82-37
thứ tư, 24-03-2021 Khánh Hòa40-48Đà Nẵng89-13
thứ ba, 23-03-2021 Đắc Lắc60-84Quảng Nam99-71
thứ hai, 22-03-2021 TT Huế39-00Phú Yên72-97
chủ nhật, 21-03-2021 Khánh Hòa17-22Kon Tum63-35
thứ bảy, 20-03-2021 Đà Nẵng27-44Quảng Ngãi54-66Đắc Nông22-11
thứ sáu, 19-03-2021 Gia Lai50-44Ninh Thuận12-04