Sớ đầu đuôi MT Thứ sáu - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 29-09-2021
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Bảy,25-09-2021 Đà Nẵng72-54Quảng Ngãi49-72Đắc Nông52-92
Thứ Bảy,18-09-2021 Đà Nẵng80-02Quảng Ngãi49-57Đắc Nông96-99
Thứ Bảy,11-09-2021 Đà Nẵng30-37Quảng Ngãi63-05Đắc Nông33-33
Thứ Bảy,04-09-2021 Đà Nẵng74-60Đắc Nông95-83
Thứ Bảy,28-08-2021 Đà Nẵng63-37Quảng Ngãi64-51Đắc Nông95-78
Thứ Bảy,21-08-2021 Quảng Ngãi48-70Đắc Nông12-08
Thứ Bảy,14-08-2021 Đà Nẵng32-18Quảng Ngãi39-89Đắc Nông97-38
Thứ Bảy,24-07-2021 Đà Nẵng65-98Quảng Ngãi27-29Đắc Nông65-13
Thứ Bảy,17-07-2021 Đà Nẵng75-83Quảng Ngãi30-97Đắc Nông38-14
Thứ Bảy,10-07-2021 Đà Nẵng58-79Quảng Ngãi27-25Đắc Nông70-87
Thứ Bảy,03-07-2021 Đà Nẵng00-51Quảng Ngãi37-47Đắc Nông41-65
Thứ Bảy,26-06-2021 Đà Nẵng57-67Quảng Ngãi52-86Đắc Nông80-03
Thứ Bảy,19-06-2021 Đà Nẵng67-17Quảng Ngãi30-97Đắc Nông31-58
Thứ Bảy,12-06-2021 Đà Nẵng93-60Quảng Ngãi28-38Đắc Nông63-28
Thứ Bảy,05-06-2021 Đà Nẵng11-15Quảng Ngãi38-24Đắc Nông54-73
Thứ Bảy,29-05-2021 Đà Nẵng57-24Quảng Ngãi66-28Đắc Nông86-99
Thứ Bảy,22-05-2021 Đà Nẵng81-01Quảng Ngãi90-39Đắc Nông56-70
Thứ Bảy,15-05-2021 Đà Nẵng11-16Quảng Ngãi21-10Đắc Nông20-81
Thứ Bảy,08-05-2021 Đà Nẵng24-16Quảng Ngãi21-59Đắc Nông82-57
Thứ Bảy,01-05-2021 Đà Nẵng53-27Quảng Ngãi65-01Đắc Nông22-61
Thứ Bảy,24-04-2021 Đà Nẵng87-65Quảng Ngãi15-63Đắc Nông80-15
Thứ Bảy,17-04-2021 Đà Nẵng19-91Quảng Ngãi53-63Đắc Nông65-60
Thứ Bảy,10-04-2021 Đà Nẵng52-01Quảng Ngãi80-57Đắc Nông97-71
Thứ Bảy,03-04-2021 Đà Nẵng39-32Quảng Ngãi00-39Đắc Nông99-69
Thứ Bảy,27-03-2021 Đà Nẵng90-69Quảng Ngãi63-89Đắc Nông56-58
Thứ Bảy,20-03-2021 Đà Nẵng27-44Quảng Ngãi54-66Đắc Nông22-11
Thứ Bảy,13-03-2021 Đà Nẵng03-57Quảng Ngãi88-99Đắc Nông28-53
Thứ Bảy,06-03-2021 Đà Nẵng56-50Quảng Ngãi31-45Đắc Nông96-14
Thứ Bảy,27-02-2021 Đà Nẵng76-85Quảng Ngãi83-60Đắc Nông22-51
Thứ Bảy,20-02-2021 Đà Nẵng02-02Quảng Ngãi52-51Đắc Nông90-88
Thứ Bảy,13-02-2021 Đà Nẵng48-91Quảng Ngãi02-73