Sớ đầu đuôi MT Thứ sáu - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Bảy,25-06-2022 Đà Nẵng27-01Quảng Ngãi00-36Đắc Nông41-34
Thứ Bảy,18-06-2022 Đà Nẵng07-75Quảng Ngãi36-01Đắc Nông79-09
Thứ Bảy,11-06-2022 Đà Nẵng42-55Quảng Ngãi71-40Đắc Nông00-66
Thứ Bảy,04-06-2022 Đà Nẵng43-10Quảng Ngãi97-06Đắc Nông40-70
Thứ Bảy,28-05-2022 Đà Nẵng23-83Quảng Ngãi39-18Đắc Nông16-51
Thứ Bảy,21-05-2022 Đà Nẵng63-26Quảng Ngãi57-11Đắc Nông79-47
Thứ Bảy,14-05-2022 Đà Nẵng56-93Quảng Ngãi68-46Đắc Nông71-20
Thứ Bảy,07-05-2022 Đà Nẵng08-69Quảng Ngãi52-25Đắc Nông61-27
Thứ Bảy,30-04-2022 Đà Nẵng04-59Quảng Ngãi73-53Đắc Nông64-88
Thứ Bảy,23-04-2022 Đà Nẵng67-88Quảng Ngãi46-60Đắc Nông83-68
Thứ Bảy,16-04-2022 Đà Nẵng33-53Quảng Ngãi20-43Đắc Nông71-25
Thứ Bảy,09-04-2022 Đà Nẵng49-69Quảng Ngãi38-90Đắc Nông53-68
Thứ Bảy,02-04-2022 Đà Nẵng59-90Quảng Ngãi92-44Đắc Nông77-14
Thứ Bảy,26-03-2022 Đà Nẵng09-69Quảng Ngãi86-95Đắc Nông39-31
Thứ Bảy,19-03-2022 Đà Nẵng69-82Quảng Ngãi49-71Đắc Nông06-21
Thứ Bảy,12-03-2022 Đà Nẵng74-75Quảng Ngãi40-24Đắc Nông98-98
Thứ Bảy,05-03-2022 Đà Nẵng14-40Quảng Ngãi94-78Đắc Nông49-85
Thứ Bảy,26-02-2022 Đà Nẵng58-28Quảng Ngãi75-51Đắc Nông67-59
Thứ Bảy,19-02-2022 Đà Nẵng97-73Quảng Ngãi86-94Đắc Nông99-57
Thứ Bảy,12-02-2022 Đà Nẵng16-61Quảng Ngãi65-89Đắc Nông70-52
Thứ Bảy,05-02-2022 Đà Nẵng25-11Quảng Ngãi83-94Đắc Nông78-94
Thứ Bảy,29-01-2022 Đà Nẵng55-51Quảng Ngãi14-65Đắc Nông06-44
Thứ Bảy,22-01-2022 Đà Nẵng03-42Quảng Ngãi59-18Đắc Nông13-92
Thứ Bảy,15-01-2022 Đà Nẵng18-00Quảng Ngãi90-47Đắc Nông86-38
Thứ Bảy,08-01-2022 Đà Nẵng17-22Quảng Ngãi79-08Đắc Nông18-33
Thứ Bảy,01-01-2022 Đà Nẵng68-56Quảng Ngãi16-64Đắc Nông51-08
Thứ Bảy,25-12-2021 Đà Nẵng64-20Quảng Ngãi72-03Đắc Nông68-68
Thứ Bảy,18-12-2021 Đà Nẵng00-37Quảng Ngãi33-26Đắc Nông77-46
Thứ Bảy,11-12-2021 Đà Nẵng06-65Quảng Ngãi87-28Đắc Nông80-96
Thứ Bảy,04-12-2021 Đà Nẵng64-05Quảng Ngãi22-81Đắc Nông26-03