Sớ đầu đuôi MT Thứ bảy - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Trung
thứ bảy, 20-02-2021 Đà Nẵng02-02Quảng Ngãi52-51Đắc Nông90-88
thứ bảy, 13-02-2021 Đà Nẵng48-91Quảng Ngãi02-73Đắc Nông14-11
thứ bảy, 06-02-2021 Đà Nẵng96-02Quảng Ngãi18-60Đắc Nông31-37
thứ bảy, 30-01-2021 Đà Nẵng13-13Quảng Ngãi91-86Đắc Nông10-82
thứ bảy, 23-01-2021 Đà Nẵng81-82Quảng Ngãi36-68Đắc Nông25-84
thứ bảy, 16-01-2021 Đà Nẵng42-37Quảng Ngãi72-61Đắc Nông38-78
thứ bảy, 09-01-2021 Đà Nẵng22-10Quảng Ngãi38-81Đắc Nông29-62
thứ bảy, 02-01-2021 Đà Nẵng72-07Quảng Ngãi21-25Đắc Nông32-99
thứ bảy, 26-12-2020 Đà Nẵng15-39Quảng Ngãi28-23Đắc Nông24-44
thứ bảy, 19-12-2020 Đà Nẵng87-84Quảng Ngãi65-36Đắc Nông26-71
thứ bảy, 12-12-2020 Đà Nẵng07-31Quảng Ngãi46-58Đắc Nông63-77
thứ bảy, 05-12-2020 Đà Nẵng31-23Quảng Ngãi33-70Đắc Nông26-86
thứ bảy, 28-11-2020 Đà Nẵng42-20Quảng Ngãi55-86Đắc Nông66-02
thứ bảy, 21-11-2020 Đà Nẵng46-94Quảng Ngãi60-20Đắc Nông20-05
thứ bảy, 14-11-2020 Đà Nẵng38-69Quảng Ngãi90-91Đắc Nông18-68
thứ bảy, 07-11-2020 Đà Nẵng10-75Quảng Ngãi89-45Đắc Nông97-83
thứ bảy, 31-10-2020 Đà Nẵng88-80Quảng Ngãi91-50Đắc Nông45-70
thứ bảy, 24-10-2020 Đà Nẵng62-89Quảng Ngãi48-97Đắc Nông27-71
thứ bảy, 17-10-2020 Đà Nẵng92-80Quảng Ngãi42-54Đắc Nông95-27
thứ bảy, 10-10-2020 Đà Nẵng69-89Quảng Ngãi03-10Đắc Nông05-26
thứ bảy, 03-10-2020 Đà Nẵng33-79Quảng Ngãi52-73Đắc Nông09-13
thứ bảy, 26-09-2020 Đà Nẵng07-48Quảng Ngãi79-59Đắc Nông39-64
thứ bảy, 19-09-2020 Đà Nẵng73-32Quảng Ngãi98-60Đắc Nông55-61
thứ bảy, 12-09-2020 Đà Nẵng31-63Quảng Ngãi82-94Đắc Nông53-09
thứ bảy, 05-09-2020 Đà Nẵng16-25Quảng Ngãi99-56Đắc Nông38-00
thứ bảy, 29-08-2020 Đà Nẵng35-15Quảng Ngãi97-42Đắc Nông71-79
thứ bảy, 22-08-2020 Đà Nẵng41-36Quảng Ngãi48-80Đắc Nông27-04
thứ bảy, 15-08-2020 Đà Nẵng09-17Quảng Ngãi36-28Đắc Nông86-87
thứ bảy, 08-08-2020 Đà Nẵng86-05Quảng Ngãi79-20Đắc Nông06-37
thứ bảy, 01-08-2020 Đà Nẵng26-15Quảng Ngãi39-12Đắc Nông77-55