Sớ đầu đuôi MT Thứ sáu - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 24-06-2021
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Bảy,19-06-2021 Đà Nẵng67-17Quảng Ngãi30-97Đắc Nông31-58
Thứ Bảy,12-06-2021 Đà Nẵng93-60Quảng Ngãi28-38Đắc Nông63-28
Thứ Bảy,05-06-2021 Đà Nẵng11-15Quảng Ngãi38-24Đắc Nông54-73
Thứ Bảy,29-05-2021 Đà Nẵng57-24Quảng Ngãi66-28Đắc Nông86-99
Thứ Bảy,22-05-2021 Đà Nẵng81-01Quảng Ngãi90-39Đắc Nông56-70
Thứ Bảy,15-05-2021 Đà Nẵng11-16Quảng Ngãi21-10Đắc Nông20-81
Thứ Bảy,08-05-2021 Đà Nẵng24-16Quảng Ngãi21-59Đắc Nông82-57
Thứ Bảy,01-05-2021 Đà Nẵng53-27Quảng Ngãi65-01Đắc Nông22-61
Thứ Bảy,24-04-2021 Đà Nẵng87-65Quảng Ngãi15-63Đắc Nông80-15
Thứ Bảy,17-04-2021 Đà Nẵng19-91Quảng Ngãi53-63Đắc Nông65-60
Thứ Bảy,10-04-2021 Đà Nẵng52-01Quảng Ngãi80-57Đắc Nông97-71
Thứ Bảy,03-04-2021 Đà Nẵng39-32Quảng Ngãi00-39Đắc Nông99-69
Thứ Bảy,27-03-2021 Đà Nẵng90-69Quảng Ngãi63-89Đắc Nông56-58
Thứ Bảy,20-03-2021 Đà Nẵng27-44Quảng Ngãi54-66Đắc Nông22-11
Thứ Bảy,13-03-2021 Đà Nẵng03-57Quảng Ngãi88-99Đắc Nông28-53
Thứ Bảy,06-03-2021 Đà Nẵng56-50Quảng Ngãi31-45Đắc Nông96-14
Thứ Bảy,27-02-2021 Đà Nẵng76-85Quảng Ngãi83-60Đắc Nông22-51
Thứ Bảy,20-02-2021 Đà Nẵng02-02Quảng Ngãi52-51Đắc Nông90-88
Thứ Bảy,13-02-2021 Đà Nẵng48-91Quảng Ngãi02-73Đắc Nông14-11
Thứ Bảy,06-02-2021 Đà Nẵng96-02Quảng Ngãi18-60Đắc Nông31-37
Thứ Bảy,30-01-2021 Đà Nẵng13-13Quảng Ngãi91-86Đắc Nông10-82
Thứ Bảy,23-01-2021 Đà Nẵng81-82Quảng Ngãi36-68Đắc Nông25-84
Thứ Bảy,16-01-2021 Đà Nẵng42-37Quảng Ngãi72-61Đắc Nông38-78
Thứ Bảy,09-01-2021 Đà Nẵng22-10Quảng Ngãi38-81Đắc Nông29-62
Thứ Bảy,02-01-2021 Đà Nẵng72-07Quảng Ngãi21-25Đắc Nông32-99
Thứ Bảy,26-12-2020 Đà Nẵng15-39Quảng Ngãi28-23Đắc Nông24-44
Thứ Bảy,19-12-2020 Đà Nẵng87-84Quảng Ngãi65-36Đắc Nông26-71
Thứ Bảy,12-12-2020 Đà Nẵng07-31Quảng Ngãi46-58Đắc Nông63-77
Thứ Bảy,05-12-2020 Đà Nẵng31-23Quảng Ngãi33-70Đắc Nông26-86
Thứ Bảy,28-11-2020 Đà Nẵng42-20Quảng Ngãi55-86Đắc Nông66-02