Sớ đầu đuôi MT Thứ sáu - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Trung
thứ sáu, 19-02-2021 Gia Lai39-63Ninh Thuận30-72
thứ sáu, 12-02-2021 Gia Lai31-03Ninh Thuận07-33
thứ sáu, 05-02-2021 Gia Lai17-96Ninh Thuận00-14
thứ sáu, 29-01-2021 Gia Lai70-80Ninh Thuận77-68
thứ sáu, 22-01-2021 Gia Lai80-09Ninh Thuận22-93
thứ sáu, 15-01-2021 Gia Lai09-78Ninh Thuận36-40
thứ sáu, 08-01-2021 Gia Lai43-18Ninh Thuận06-02
thứ sáu, 01-01-2021 Gia Lai06-42Ninh Thuận11-02
thứ sáu, 25-12-2020 Gia Lai30-95Ninh Thuận26-11
thứ sáu, 18-12-2020 Gia Lai86-64Ninh Thuận79-35
thứ sáu, 11-12-2020 Gia Lai38-93Ninh Thuận84-35
thứ sáu, 04-12-2020 Gia Lai08-59Ninh Thuận37-78
thứ sáu, 27-11-2020 Gia Lai51-41Ninh Thuận68-50
thứ sáu, 20-11-2020 Gia Lai69-25Ninh Thuận94-18
thứ sáu, 13-11-2020 Gia Lai98-21Ninh Thuận43-58
thứ sáu, 06-11-2020 Gia Lai37-02Ninh Thuận91-30
thứ sáu, 30-10-2020 Gia Lai23-82Ninh Thuận42-99
thứ sáu, 23-10-2020 Gia Lai58-21Ninh Thuận29-42
thứ sáu, 16-10-2020 Gia Lai58-17Ninh Thuận50-12
thứ sáu, 09-10-2020 Gia Lai70-92Ninh Thuận54-30
thứ sáu, 02-10-2020 Gia Lai32-99Ninh Thuận48-62
thứ sáu, 25-09-2020 Gia Lai76-88Ninh Thuận99-25
thứ sáu, 18-09-2020 Gia Lai79-20Ninh Thuận96-44
thứ sáu, 11-09-2020 Gia Lai71-51Ninh Thuận71-94
thứ sáu, 04-09-2020 Gia Lai26-73Ninh Thuận96-68
thứ sáu, 28-08-2020 Gia Lai11-79Ninh Thuận27-00
thứ sáu, 21-08-2020 Gia Lai22-05Ninh Thuận70-50
thứ sáu, 14-08-2020 Gia Lai57-10Ninh Thuận20-49
thứ sáu, 07-08-2020 Gia Lai25-36Ninh Thuận17-35
thứ sáu, 31-07-2020 Gia Lai11-93Ninh Thuận05-28