Sớ đầu đuôi MT Thứ ba - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 24-06-2021
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Tư,23-06-2021 Khánh Hòa75-95Đà Nẵng35-55
Thứ Tư,16-06-2021 Khánh Hòa97-37Đà Nẵng47-87
Thứ Tư,09-06-2021 Khánh Hòa18-89Đà Nẵng43-93
Thứ Tư,02-06-2021 Khánh Hòa45-22Đà Nẵng98-39
Thứ Tư,26-05-2021 Khánh Hòa32-10Đà Nẵng37-56
Thứ Tư,19-05-2021 Khánh Hòa32-42Đà Nẵng15-70
Thứ Tư,12-05-2021 Khánh Hòa15-22Đà Nẵng57-90
Thứ Tư,05-05-2021 Khánh Hòa89-01Đà Nẵng10-69
Thứ Tư,28-04-2021 Khánh Hòa59-43Đà Nẵng51-22
Thứ Tư,21-04-2021 Khánh Hòa87-24Đà Nẵng24-78
Thứ Tư,14-04-2021 Khánh Hòa99-07Đà Nẵng14-78
Thứ Tư,07-04-2021 Khánh Hòa66-53Đà Nẵng04-97
Thứ Tư,31-03-2021 Khánh Hòa42-83Đà Nẵng19-25
Thứ Tư,24-03-2021 Khánh Hòa40-48Đà Nẵng89-13
Thứ Tư,17-03-2021 Khánh Hòa91-79Đà Nẵng46-23
Thứ Tư,10-03-2021 Khánh Hòa29-14Đà Nẵng16-82
Thứ Tư,03-03-2021 Khánh Hòa76-79Đà Nẵng04-73
Thứ Tư,24-02-2021 Khánh Hòa48-73Đà Nẵng85-51
Thứ Tư,17-02-2021 Khánh Hòa36-50Đà Nẵng96-89
Thứ Tư,10-02-2021 Khánh Hòa75-81Đà Nẵng08-43
Thứ Tư,03-02-2021 Khánh Hòa78-46Đà Nẵng08-63
Thứ Tư,27-01-2021 Khánh Hòa57-91Đà Nẵng01-97
Thứ Tư,20-01-2021 Khánh Hòa19-02Đà Nẵng29-52
Thứ Tư,13-01-2021 Khánh Hòa89-16Đà Nẵng58-10
Thứ Tư,06-01-2021 Khánh Hòa50-23Đà Nẵng81-01
Thứ Tư,30-12-2020 Khánh Hòa31-16Đà Nẵng59-10
Thứ Tư,23-12-2020 Khánh Hòa45-96Đà Nẵng29-89
Thứ Tư,16-12-2020 Khánh Hòa31-82Đà Nẵng33-89
Thứ Tư,09-12-2020 Khánh Hòa68-52Đà Nẵng52-90
Thứ Tư,02-12-2020 Khánh Hòa04-65Đà Nẵng78-27