Sớ đầu đuôi MT Thứ ba - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 04-12-2021
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Tư,01-12-2021 Khánh Hòa92-82Đà Nẵng84-53
Thứ Tư,24-11-2021 Khánh Hòa78-92Đà Nẵng82-24
Thứ Tư,17-11-2021 Khánh Hòa79-55Đà Nẵng54-42
Thứ Tư,10-11-2021 Khánh Hòa85-60Đà Nẵng66-64
Thứ Tư,03-11-2021 Khánh Hòa41-86Đà Nẵng30-10
Thứ Tư,27-10-2021 Khánh Hòa20-77Đà Nẵng60-91
Thứ Tư,20-10-2021 Khánh Hòa85-08Đà Nẵng77-90
Thứ Tư,13-10-2021 Khánh Hòa67-67Đà Nẵng12-26
Thứ Tư,06-10-2021 Khánh Hòa58-62Đà Nẵng38-83
Thứ Tư,29-09-2021 Khánh Hòa85-41Đà Nẵng87-48
Thứ Tư,22-09-2021 Khánh Hòa40-17Đà Nẵng71-08
Thứ Tư,15-09-2021 Khánh Hòa19-96Đà Nẵng42-60
Thứ Tư,08-09-2021 Khánh Hòa67-77Đà Nẵng30-68
Thứ Tư,01-09-2021 Khánh Hòa91-47Đà Nẵng70-82
Thứ Tư,25-08-2021 Khánh Hòa36-01Đà Nẵng76-38
Thứ Tư,18-08-2021 Khánh Hòa31-57
Thứ Tư,11-08-2021 Khánh Hòa76-62Đà Nẵng43-71
Thứ Tư,21-07-2021 Khánh Hòa71-28Đà Nẵng44-83
Thứ Tư,14-07-2021 Khánh Hòa47-67Đà Nẵng75-73
Thứ Tư,07-07-2021 Khánh Hòa23-64Đà Nẵng30-53
Thứ Tư,30-06-2021 Khánh Hòa53-06Đà Nẵng66-44
Thứ Tư,23-06-2021 Khánh Hòa75-95Đà Nẵng35-55
Thứ Tư,16-06-2021 Khánh Hòa97-37Đà Nẵng47-87
Thứ Tư,09-06-2021 Khánh Hòa18-89Đà Nẵng43-93
Thứ Tư,02-06-2021 Khánh Hòa45-22Đà Nẵng98-39
Thứ Tư,26-05-2021 Khánh Hòa32-10Đà Nẵng37-56
Thứ Tư,19-05-2021 Khánh Hòa32-42Đà Nẵng15-70
Thứ Tư,12-05-2021 Khánh Hòa15-22Đà Nẵng57-90
Thứ Tư,05-05-2021 Khánh Hòa89-01Đà Nẵng10-69
Thứ Tư,28-04-2021 Khánh Hòa59-43Đà Nẵng51-22
Thứ Tư,21-04-2021 Khánh Hòa87-24