Sớ đầu đuôi MT Thứ tư - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền trung
Thứ tư, 30-09-2020 Khánh Hòa16-58Đà Nẵng35-24
Thứ tư, 23-09-2020 Khánh Hòa93-21Đà Nẵng53-34
Thứ tư, 16-09-2020 Khánh Hòa80-24Đà Nẵng69-11
Thứ tư, 09-09-2020 Khánh Hòa78-20Đà Nẵng27-36
Thứ tư, 02-09-2020 Khánh Hòa70-32Đà Nẵng62-14
Thứ tư, 26-08-2020 Khánh Hòa51-73Đà Nẵng80-01
Thứ tư, 19-08-2020 Khánh Hòa43-18Đà Nẵng97-29
Thứ tư, 12-08-2020 Khánh Hòa76-65Đà Nẵng41-21
Thứ tư, 05-08-2020 Khánh Hòa99-11Đà Nẵng23-28
Thứ tư, 29-07-2020 Khánh Hòa97-64Đà Nẵng37-01
Thứ tư, 22-07-2020 Khánh Hòa83-20Đà Nẵng45-80
Thứ tư, 15-07-2020 Khánh Hòa89-34Đà Nẵng97-57
Thứ tư, 08-07-2020 Khánh Hòa40-42Đà Nẵng51-59
Thứ tư, 01-07-2020 Khánh Hòa20-17Đà Nẵng00-28
Thứ tư, 24-06-2020 Khánh Hòa98-06Đà Nẵng02-47
Thứ tư, 17-06-2020 Khánh Hòa89-47Đà Nẵng84-28
Thứ tư, 10-06-2020 Khánh Hòa71-40Đà Nẵng61-85
Thứ tư, 03-06-2020 Khánh Hòa10-92Đà Nẵng13-24
Thứ tư, 27-05-2020 Khánh Hòa79-05Đà Nẵng88-34
Thứ tư, 20-05-2020 Khánh Hòa99-31Đà Nẵng82-47
Thứ tư, 13-05-2020 Khánh Hòa30-93Đà Nẵng50-52
Thứ tư, 06-05-2020 Đà Nẵng02-28Khánh Hòa63-99
Thứ tư, 29-04-2020 Đà Nẵng89-25Khánh Hòa38-85
Thứ tư, 25-03-2020 Đà Nẵng44-91Khánh Hòa12-76
Thứ tư, 18-03-2020 Đà Nẵng41-40Khánh Hòa42-76
Thứ tư, 11-03-2020 Đà Nẵng73-93Khánh Hòa42-85
Thứ tư, 04-03-2020 Đà Nẵng53-35Khánh Hòa93-28
Thứ tư, 26-02-2020 Đà Nẵng70-93Khánh Hòa05-55
Thứ tư, 19-02-2020 Đà Nẵng47-56Khánh Hòa03-47
Thứ tư, 12-02-2020 Đà Nẵng09-01Khánh Hòa56-81