Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ sáu, 20-09-2019 Tây Ninh
05-80
Bình Dương
57-20
Vĩnh Long
37-69
Trà Vinh
58-43
Thứ năm, 19-09-2019 An Giang
64-96
Tây Ninh
05-80
Bình Thuận
64-78
Thứ tư, 18-09-2019 Đồng Nai
59-08
Sóc Trăng
42-83
Cần Thơ
13-32
Thứ ba, 17-09-2019 Bến Tre
67-82
Vũng Tàu
42-83
Bạc Liêu
11-62
Thứ hai, 16-09-2019 Hồ Chí Minh
02-67
Đồng Tháp
32-09
Cà Mau
86-91
Chủ nhật, 15-09-2019 Tiền Giang
91-46
Kiên Giang
34-09
Đà Lạt
22-78
Thứ bảy, 14-09-2019 Hồ Chí Minh
34-55
Long An
80-75
Bình Phước
00-40
Hậu Giang
70-61
Thứ sáu, 13-09-2019 Bình Dương
18-01
Vĩnh Long
88-48
Trà Vinh
68-73
Thứ năm, 12-09-2019 An Giang
34-89
Tây Ninh
36-68
Bình Thuận
09-82
Thứ tư, 11-09-2019 Đồng Nai
79-72
Sóc Trăng
39-01
Cần Thơ
69-20
Thứ ba, 10-09-2019 Bến Tre
01-49
Vũng Tàu
12-98
Bạc Liêu
14-23
Thứ hai, 09-09-2019 Hồ Chí Minh
87-98
Đồng Tháp
61-60
Cà Mau
85-25
Chủ nhật, 08-09-2019 Tiền Giang
02-87
Kiên Giang
32-62
Đà Lạt
78-14
Thứ bảy, 07-09-2019 Hồ Chí Minh
55-13
Long An
52-83
Bình Phước
55-74
Hậu Giang
63-39
Thứ sáu, 06-09-2019 Bình Dương
75-26
Vĩnh Long
66-32
Trà Vinh
68-93
Thứ năm, 05-09-2019 An Giang
23-88
Tây Ninh
65-97
Bình Thuận
27-93
Thứ tư, 04-09-2019 Đồng Nai
28-81
Sóc Trăng
83-19
Cần Thơ
38-97
Thứ ba, 03-09-2019 Bến Tre
58-43
Vũng Tàu
30-42
Bạc Liêu
67-27
Thứ hai, 02-09-2019 Hồ Chí Minh
23-29
Đồng Tháp
63-14
Cà Mau
43-93
Chủ nhật, 01-09-2019 Tiền Giang
68-54
Kiên Giang
10-63
Đà Lạt
37-56
Thứ bảy, 31-08-2019 Hồ Chí Minh
92-25
Long An
91-00
Bình Phước
80-07
Hậu Giang
62-78
Thứ sáu, 30-08-2019 Bình Dương
03-77
Vĩnh Long
00-70
Trà Vinh
25-48
Thứ năm, 29-08-2019 An Giang
44-32
Tây Ninh
13-10
Bình Thuận
96-62
Thứ tư, 28-08-2019 Đồng Nai
80-79
Sóc Trăng
08-12
Cần Thơ
57-06
Thứ ba, 27-08-2019 Bến Tre
64-94
Vũng Tàu
69-38
Bạc Liêu
43-61
Thứ hai, 26-08-2019 Hồ Chí Minh
97-29
Đồng Tháp
74-04
Cà Mau
73-08
Chủ nhật, 25-08-2019 Tiền Giang
46-34
Kiên Giang
57-57
Đà Lạt
70-17
Thứ bảy, 24-08-2019 Hồ Chí Minh
67-66
Long An
63-19
Bình Phước
69-69
Hậu Giang
21-96
Thứ sáu, 23-08-2019 Bình Dương
08-74
Vĩnh Long
31-93
Trà Vinh
53-83
Thứ năm, 22-08-2019 An Giang
44-69
Tây Ninh
94-40