Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
thứ hai, 01-03-2021 Hồ Chí Minh15-07Đồng Tháp59-25Cà Mau70-08
chủ nhật, 28-02-2021 Tiền Giang07-88Kiên Giang84-38Đà Lạt13-41
thứ bảy, 27-02-2021 Hồ Chí Minh29-16Long An75-52Bình Phước48-76Hậu Giang08-34
thứ sáu, 26-02-2021 Bình Dương87-93Vĩnh Long11-84Trà Vinh53-33
thứ năm, 25-02-2021 An Giang86-27Tây Ninh40-41Bình Thuận45-93
thứ tư, 24-02-2021 Đồng Nai88-14Sóc Trăng38-11Cần Thơ15-86
thứ ba, 23-02-2021 Bến Tre38-30Vũng Tàu49-26Bạc Liêu40-42
thứ hai, 22-02-2021 Hồ Chí Minh25-03Đồng Tháp64-58Cà Mau33-77
chủ nhật, 21-02-2021 Tiền Giang62-79Kiên Giang67-55Đà Lạt58-00
thứ bảy, 20-02-2021 Hồ Chí Minh26-23Long An74-48Bình Phước32-91Hậu Giang75-16
thứ sáu, 19-02-2021 Bình Dương79-53Vĩnh Long29-38Trà Vinh05-71
thứ năm, 18-02-2021 An Giang99-25Tây Ninh88-11Bình Thuận63-52
thứ tư, 17-02-2021 Đồng Nai23-27Sóc Trăng99-11Cần Thơ72-95
thứ ba, 16-02-2021 Bến Tre50-75Vũng Tàu76-09Bạc Liêu88-01
thứ hai, 15-02-2021 Hồ Chí Minh52-56Đồng Tháp72-99Cà Mau55-47
chủ nhật, 14-02-2021 Tiền Giang94-35Kiên Giang28-24Đà Lạt52-09
thứ bảy, 13-02-2021 Hồ Chí Minh33-15Long An46-65Bình Phước91-34Hậu Giang75-68
thứ sáu, 12-02-2021 Bình Dương27-24Vĩnh Long67-86Trà Vinh17-14
thứ năm, 11-02-2021 An Giang11-02Tây Ninh38-34Bình Thuận36-32
thứ tư, 10-02-2021 Đồng Nai58-77Sóc Trăng06-59Cần Thơ78-01
thứ ba, 09-02-2021 Bến Tre81-93Vũng Tàu12-75Bạc Liêu00-33
thứ hai, 08-02-2021 Hồ Chí Minh73-17Đồng Tháp58-63Cà Mau24-07
chủ nhật, 07-02-2021 Tiền Giang76-00Kiên Giang13-72Đà Lạt68-92
thứ bảy, 06-02-2021 Hồ Chí Minh14-64Long An95-43Bình Phước04-93Hậu Giang90-94
thứ sáu, 05-02-2021 Bình Dương05-35Vĩnh Long38-56Trà Vinh29-39
thứ năm, 04-02-2021 An Giang07-25Tây Ninh87-08Bình Thuận98-48
thứ tư, 03-02-2021 Đồng Nai47-34Sóc Trăng31-28Cần Thơ50-62
thứ ba, 02-02-2021 Bến Tre81-51Vũng Tàu32-10Bạc Liêu38-58
thứ hai, 01-02-2021 Hồ Chí Minh80-74Đồng Tháp00-10Cà Mau36-56
chủ nhật, 31-01-2021 Tiền Giang70-44Kiên Giang52-94Đà Lạt44-23