Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Chủ nhật, 19-01-2020 Tiền Giang72-79Kiên Giang81-62Đà Lạt16-23
Thứ bảy, 18-01-2020 Hồ Chí Minh59-53Long An19-96Bình Phước41-04Hậu Giang11-62
Thứ sáu, 17-01-2020 Vĩnh Long24-64Bình Dương95-61Trà Vinh60-65
Thứ năm, 16-01-2020 Tây Ninh15-81An Giang01-87Bình Thuận51-98
Thứ tư, 15-01-2020 Đồng Nai93-04Cần Thơ06-19Sóc Trăng65-12
Thứ ba, 14-01-2020 Bến Tre31-10Vũng Tàu56-86Bạc Liêu72-11
Thứ hai, 13-01-2020 Hồ Chí Minh88-62Đồng Tháp99-84Cà Mau22-69
Chủ nhật, 12-01-2020 Tiền Giang39-28Kiên Giang83-52Đà Lạt97-98
Thứ bảy, 11-01-2020 Hồ Chí Minh84-05Long An32-29Bình Phước17-35Hậu Giang77-22
Thứ sáu, 10-01-2020 Vĩnh Long85-56Bình Dương83-06Trà Vinh47-30
Thứ năm, 09-01-2020 Tây Ninh38-06An Giang56-91Bình Thuận89-22
Thứ tư, 08-01-2020 Đồng Nai65-25Cần Thơ72-70Sóc Trăng82-92
Thứ ba, 07-01-2020 Bến Tre87-08Vũng Tàu03-55Bạc Liêu57-01
Thứ hai, 06-01-2020 Hồ Chí Minh14-70Đồng Tháp51-76Cà Mau90-11
Chủ nhật, 05-01-2020 Tiền Giang14-54Kiên Giang67-77Đà Lạt20-36
Thứ bảy, 04-01-2020 Hồ Chí Minh10-31Long An08-63Bình Phước03-75Hậu Giang84-72
Thứ sáu, 03-01-2020 Vĩnh Long03-72Bình Dương91-75Trà Vinh68-67
Thứ năm, 02-01-2020 Tây Ninh70-58An Giang91-09Bình Thuận69-00
Thứ tư, 01-01-2020 Đồng Nai07-49Cần Thơ67-46Sóc Trăng85-58
Thứ ba, 31-12-2019 Bến Tre02-92Bạc Liêu93-81
Thứ hai, 30-12-2019 Hồ Chí Minh21-92Đồng Tháp31-99Cà Mau93-08
Chủ nhật, 29-12-2019 Tiền Giang62-01Kiên Giang50-48Đà Lạt43-34
Thứ bảy, 28-12-2019 Hồ Chí Minh21-69Long An37-94Bình Phước77-96Hậu Giang20-45
Thứ sáu, 27-12-2019 Vĩnh Long78-77Bình Dương72-06Trà Vinh14-83
Thứ năm, 26-12-2019 Tây Ninh70-27An Giang88-16Bình Thuận01-33
Thứ tư, 25-12-2019 Đồng Nai79-78Cần Thơ77-16Sóc Trăng74-51
Thứ ba, 24-12-2019 Bến Tre74-93Vũng Tàu81-68Bạc Liêu32-94
Thứ hai, 23-12-2019 Hồ Chí Minh54-79Đồng Tháp02-00Cà Mau32-20
Chủ nhật, 22-12-2019 Tiền Giang87-46Kiên Giang14-74Đà Lạt19-28
Thứ bảy, 21-12-2019 Hồ Chí Minh45-95Long An67-53Bình Phước80-15Hậu Giang40-65