Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ sáu, 04-12-2020 Bình Dương06-67Vĩnh Long15-42Trà Vinh31-61
Thứ năm, 03-12-2020 An Giang49-76Tây Ninh91-22Bình Thuận71-04
Thứ tư, 02-12-2020 Đồng Nai98-63Sóc Trăng71-53Cần Thơ53-06
Thứ ba, 01-12-2020 Bến Tre01-64Vũng Tàu32-78Bạc Liêu12-45
Thứ hai, 30-11-2020 Hồ Chí Minh19-40Đồng Tháp08-35Cà Mau62-06
Chủ nhật, 29-11-2020 Tiền Giang71-18Kiên Giang93-23Đà Lạt74-70
Thứ bảy, 28-11-2020 Hồ Chí Minh08-08Long An54-62Bình Phước78-39Hậu Giang72-68
Thứ sáu, 27-11-2020 Bình Dương28-82Vĩnh Long65-89Trà Vinh45-31
Thứ năm, 26-11-2020 An Giang29-52Tây Ninh08-55Bình Thuận65-44
Thứ tư, 25-11-2020 Đồng Nai07-57Sóc Trăng68-17Cần Thơ45-47
Thứ ba, 24-11-2020 Bến Tre33-63Vũng Tàu10-46Bạc Liêu31-98
Thứ hai, 23-11-2020 Hồ Chí Minh76-75Đồng Tháp74-35Cà Mau00-80
Chủ nhật, 22-11-2020 Tiền Giang00-72Kiên Giang12-16Đà Lạt68-46
Thứ bảy, 21-11-2020 Hồ Chí Minh77-50Long An09-40Bình Phước88-10Hậu Giang54-77
Thứ sáu, 20-11-2020 Bình Dương16-47Vĩnh Long21-53Trà Vinh48-36
Thứ năm, 19-11-2020 An Giang12-00Tây Ninh39-36Bình Thuận09-31
Thứ tư, 18-11-2020 Đồng Nai62-03Sóc Trăng51-11Cần Thơ32-36
Thứ ba, 17-11-2020 Bến Tre04-27Vũng Tàu66-10Bạc Liêu80-62
Thứ hai, 16-11-2020 Hồ Chí Minh14-13Đồng Tháp33-58Cà Mau78-13
Chủ nhật, 15-11-2020 Tiền Giang11-81Kiên Giang35-76Đà Lạt62-92
Thứ bảy, 14-11-2020 Hồ Chí Minh78-49Long An21-80Bình Phước72-57Hậu Giang38-92
Thứ sáu, 13-11-2020 Bình Dương71-77Vĩnh Long80-40Trà Vinh91-15
Thứ năm, 12-11-2020 An Giang80-74Tây Ninh93-17Bình Thuận24-43
Thứ tư, 11-11-2020 Đồng Nai78-97Sóc Trăng71-61Cần Thơ07-62
Thứ ba, 10-11-2020 Bến Tre30-73Vũng Tàu13-51Bạc Liêu87-93
Thứ hai, 09-11-2020 Hồ Chí Minh26-94Đồng Tháp51-14Cà Mau51-10
Chủ nhật, 08-11-2020 Tiền Giang96-62Kiên Giang16-47Đà Lạt15-67
Thứ bảy, 07-11-2020 Hồ Chí Minh44-80Long An71-35Bình Phước36-67Hậu Giang80-56
Thứ sáu, 06-11-2020 Bình Dương20-11Vĩnh Long74-30Trà Vinh97-63
Thứ năm, 05-11-2020 An Giang31-74Tây Ninh58-21Bình Thuận83-48