Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Chủ nhật, 27-09-2020 Tiền Giang51-93Kiên Giang69-57Đà Lạt13-13
Thứ bảy, 26-09-2020 Hồ Chí Minh88-68Long An91-58Bình Phước09-06Hậu Giang39-23
Thứ sáu, 25-09-2020 Bình Dương26-89Vĩnh Long91-86Trà Vinh59-42
Thứ năm, 24-09-2020 An Giang46-45Tây Ninh58-12Bình Thuận96-87
Thứ tư, 23-09-2020 Đồng Nai34-83Sóc Trăng32-52Cần Thơ09-89
Thứ ba, 22-09-2020 Bến Tre99-17Vũng Tàu89-85Bạc Liêu33-57
Thứ hai, 21-09-2020 Hồ Chí Minh87-96Đồng Tháp65-79Cà Mau91-38
Chủ nhật, 20-09-2020 Tiền Giang02-93Kiên Giang97-62Đà Lạt20-29
Thứ bảy, 19-09-2020 Hồ Chí Minh06-24Long An46-45Bình Phước23-38Hậu Giang43-38
Thứ sáu, 18-09-2020 Bình Dương09-74Vĩnh Long43-63Trà Vinh02-86
Thứ năm, 17-09-2020 An Giang18-79Tây Ninh18-33Bình Thuận04-36
Thứ tư, 16-09-2020 Đồng Nai41-26Sóc Trăng53-79Cần Thơ60-30
Thứ ba, 15-09-2020 Bến Tre04-27Vũng Tàu48-25Bạc Liêu45-81
Thứ hai, 14-09-2020 Hồ Chí Minh89-86Đồng Tháp47-21Cà Mau81-87
Chủ nhật, 13-09-2020 Tiền Giang20-31Kiên Giang33-68Đà Lạt80-81
Thứ bảy, 12-09-2020 Hồ Chí Minh61-29Long An76-51Bình Phước22-13Hậu Giang99-41
Thứ sáu, 11-09-2020 Bình Dương03-98Vĩnh Long35-99Trà Vinh11-03
Thứ năm, 10-09-2020 An Giang69-04Tây Ninh08-28Bình Thuận89-23
Thứ tư, 09-09-2020 Đồng Nai94-26Sóc Trăng85-83Cần Thơ02-86
Thứ ba, 08-09-2020 Bến Tre84-07Vũng Tàu94-86Bạc Liêu63-53
Thứ hai, 07-09-2020 Hồ Chí Minh70-98Đồng Tháp20-86Cà Mau98-35
Chủ nhật, 06-09-2020 Tiền Giang50-70Kiên Giang63-59Đà Lạt87-68
Thứ bảy, 05-09-2020 Hồ Chí Minh48-98Long An01-90Bình Phước01-14Hậu Giang61-77
Thứ sáu, 04-09-2020 Bình Dương59-70Vĩnh Long68-66Trà Vinh28-67
Thứ năm, 03-09-2020 An Giang35-93Tây Ninh65-54Bình Thuận94-08
Thứ tư, 02-09-2020 Đồng Nai55-46Sóc Trăng73-79Cần Thơ51-43
Thứ ba, 01-09-2020 Bến Tre12-52Vũng Tàu40-56Bạc Liêu24-74
Thứ hai, 31-08-2020 Hồ Chí Minh40-41Đồng Tháp69-10Cà Mau63-63
Chủ nhật, 30-08-2020 Tiền Giang75-08Kiên Giang10-52Đà Lạt95-66
Thứ bảy, 29-08-2020 Hồ Chí Minh90-90Long An54-18Bình Phước29-17Hậu Giang58-11