Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
chủ nhật, 16-05-2021 Tiền Giang72-39Kiên Giang52-00Đà Lạt41-75
thứ bảy, 15-05-2021 Hồ Chí Minh53-53Long An32-48Bình Phước41-25Hậu Giang10-99
thứ sáu, 14-05-2021 Bình Dương65-50Vĩnh Long42-78Trà Vinh80-27
thứ năm, 13-05-2021 An Giang33-37Tây Ninh78-93Bình Thuận01-86
thứ tư, 12-05-2021 Đồng Nai66-66Sóc Trăng95-43Cần Thơ67-50
thứ ba, 11-05-2021 Bến Tre44-92Vũng Tàu40-55Bạc Liêu10-06
thứ hai, 10-05-2021 Hồ Chí Minh26-78Đồng Tháp14-10Cà Mau85-71
chủ nhật, 09-05-2021 Tiền Giang83-36Kiên Giang75-53Đà Lạt49-35
thứ bảy, 08-05-2021 Hồ Chí Minh79-73Long An94-46Bình Phước42-56Hậu Giang64-22
thứ sáu, 07-05-2021 Bình Dương83-87Vĩnh Long45-59Trà Vinh43-51
thứ năm, 06-05-2021 An Giang16-39Tây Ninh66-79Bình Thuận13-31
thứ tư, 05-05-2021 Đồng Nai55-09Sóc Trăng24-14Cần Thơ18-51
thứ ba, 04-05-2021 Bến Tre23-50Vũng Tàu20-87Bạc Liêu13-13
thứ hai, 03-05-2021 Hồ Chí Minh57-46Đồng Tháp81-32Cà Mau59-75
chủ nhật, 02-05-2021 Tiền Giang44-52Kiên Giang58-40Đà Lạt16-40
thứ bảy, 01-05-2021 Hồ Chí Minh32-34Long An37-63Bình Phước85-63Hậu Giang96-99
thứ sáu, 30-04-2021 Bình Dương08-69Vĩnh Long32-22Trà Vinh99-79
thứ năm, 29-04-2021 An Giang32-73Tây Ninh22-77Bình Thuận31-15
thứ tư, 28-04-2021 Đồng Nai95-53Sóc Trăng88-76Cần Thơ83-47
thứ ba, 27-04-2021 Bến Tre49-01Vũng Tàu23-98Bạc Liêu63-12
thứ hai, 26-04-2021 Hồ Chí Minh27-16Đồng Tháp12-61Cà Mau31-63
chủ nhật, 25-04-2021 Tiền Giang24-35Kiên Giang51-33Đà Lạt34-24
thứ bảy, 24-04-2021 Hồ Chí Minh86-73Long An81-95Bình Phước03-15Hậu Giang41-82
thứ sáu, 23-04-2021 Bình Dương64-09Vĩnh Long61-51Trà Vinh98-66
thứ năm, 22-04-2021 An Giang73-53Tây Ninh81-65Bình Thuận87-35
thứ tư, 21-04-2021 Đồng Nai27-32Sóc Trăng73-89Cần Thơ60-05
thứ ba, 20-04-2021 Bến Tre03-30Vũng Tàu07-81Bạc Liêu12-71
thứ hai, 19-04-2021 Hồ Chí Minh89-58Đồng Tháp68-44Cà Mau27-66
chủ nhật, 18-04-2021 Tiền Giang02-61Kiên Giang80-67Đà Lạt36-79
thứ bảy, 17-04-2021 Hồ Chí Minh72-79Long An48-29Bình Phước34-88Hậu Giang74-01