Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 23-05-2022
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Chủ Nhật,22-05-2022 Tiền Giang77-02Kiên Giang13-04Đà Lạt71-68
Thứ Bảy,21-05-2022 Hồ Chí Minh27-98Long An31-27Bình Phước84-66Hậu Giang25-84
Thứ Sáu,20-05-2022 Bình Dương71-97Vĩnh Long20-32Trà Vinh19-85
Thứ Năm,19-05-2022 An Giang25-60Tây Ninh89-56Bình Thuận05-81
Thứ Tư,18-05-2022 Đồng Nai59-82Sóc Trăng17-65Cần Thơ98-03
Thứ Ba,17-05-2022 Bến Tre40-33Vũng Tàu05-67Bạc Liêu74-66
Thứ Hai,16-05-2022 Hồ Chí Minh79-47Đồng Tháp58-54Cà Mau76-54
Chủ Nhật,15-05-2022 Tiền Giang52-26Kiên Giang54-80Đà Lạt87-45
Thứ Bảy,14-05-2022 Hồ Chí Minh07-61Long An99-04Bình Phước03-53Hậu Giang38-49
Thứ Sáu,13-05-2022 Bình Dương08-26Vĩnh Long01-67Trà Vinh45-61
Thứ Năm,12-05-2022 An Giang76-51Tây Ninh88-63Bình Thuận05-00
Thứ Tư,11-05-2022 Đồng Nai52-34Sóc Trăng68-71Cần Thơ95-58
Thứ Ba,10-05-2022 Bến Tre64-80Vũng Tàu86-47Bạc Liêu39-06
Thứ Hai,09-05-2022 Hồ Chí Minh92-89Đồng Tháp68-52Cà Mau50-37
Chủ Nhật,08-05-2022 Tiền Giang81-71Kiên Giang25-79Đà Lạt70-64
Thứ Bảy,07-05-2022 Hồ Chí Minh88-44Long An37-42Bình Phước55-62Hậu Giang67-46
Thứ Sáu,06-05-2022 Bình Dương20-99Vĩnh Long49-32Trà Vinh02-88
Thứ Năm,05-05-2022 An Giang49-64Tây Ninh15-20Bình Thuận40-95
Thứ Tư,04-05-2022 Đồng Nai82-23Sóc Trăng99-51Cần Thơ37-54
Thứ Ba,03-05-2022 Bến Tre21-32Vũng Tàu97-97Bạc Liêu13-93
Thứ Hai,02-05-2022 Hồ Chí Minh75-75Đồng Tháp16-98Cà Mau27-93
Chủ Nhật,01-05-2022 Tiền Giang66-25Kiên Giang85-24Đà Lạt20-90
Thứ Bảy,30-04-2022 Hồ Chí Minh90-17Long An38-44Bình Phước27-58Hậu Giang17-83
Thứ Sáu,29-04-2022 Bình Dương17-91Vĩnh Long90-25Trà Vinh30-68
Thứ Năm,28-04-2022 An Giang78-01Tây Ninh60-86Bình Thuận19-41
Thứ Tư,27-04-2022 Đồng Nai89-29Sóc Trăng22-91Cần Thơ95-62
Thứ Ba,26-04-2022 Bến Tre00-64Vũng Tàu34-18Bạc Liêu76-42
Thứ Hai,25-04-2022 Hồ Chí Minh35-85Đồng Tháp55-96Cà Mau05-96
Chủ Nhật,24-04-2022 Tiền Giang06-34Kiên Giang53-68Đà Lạt30-62
Thứ Bảy,23-04-2022 Hồ Chí Minh98-38Long An08-06Bình Phước93-49Hậu Giang24-53