Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Chủ nhật, 17-11-2019 Tiền Giang58-69Kiên Giang49-88Đà Lạt99-40
Thứ bảy, 16-11-2019 Hồ Chí Minh92-43Long An38-26Bình Phước81-63Hậu Giang16-87
Thứ sáu, 15-11-2019 Vĩnh Long95-38Bình Dương00-78Trà Vinh72-80
Thứ năm, 14-11-2019 Tây Ninh41-19An Giang07-71Bình Thuận12-56
Thứ tư, 13-11-2019 Đồng Nai24-96Cần Thơ36-67Sóc Trăng55-94
Thứ ba, 12-11-2019 Bến Tre89-56Vũng Tàu00-25Bạc Liêu26-88
Thứ hai, 11-11-2019 Hồ Chí Minh72-00Đồng Tháp99-01Cà Mau71-78
Chủ nhật, 10-11-2019 Tiền Giang16-46Kiên Giang67-16Đà Lạt18-74
Thứ bảy, 09-11-2019 Hồ Chí Minh00-78Long An63-08Bình Phước45-44Hậu Giang93-03
Thứ sáu, 08-11-2019 Vĩnh Long96-02Bình Dương82-60Trà Vinh56-30
Thứ năm, 07-11-2019 Tây Ninh62-18An Giang32-18Bình Thuận25-33
Thứ tư, 06-11-2019 Đồng Nai12-29Cần Thơ35-99Sóc Trăng60-88
Thứ ba, 05-11-2019 Bến Tre24-11Vũng Tàu63-24Bạc Liêu80-49
Thứ hai, 04-11-2019 Hồ Chí Minh56-89Đồng Tháp47-71Cà Mau56-26
Chủ nhật, 03-11-2019 Tiền Giang96-88Kiên Giang05-36Đà Lạt78-14
Thứ bảy, 02-11-2019 Hồ Chí Minh66-36Long An07-42Bình Phước56-98Hậu Giang20-08
Thứ sáu, 01-11-2019 Vĩnh Long39-80Bình Dương15-32Trà Vinh78-01
Thứ năm, 31-10-2019 Tây Ninh80-74An Giang49-44Bình Thuận31-74
Thứ tư, 30-10-2019 Đồng Nai07-25Cần Thơ61-73Sóc Trăng55-54
Thứ ba, 29-10-2019 Bến Tre50-44Vũng Tàu73-98Bạc Liêu85-53
Thứ hai, 28-10-2019 Hồ Chí Minh55-75Đồng Tháp39-45Cà Mau09-66
Chủ nhật, 27-10-2019 Tiền Giang87-39Kiên Giang37-48Đà Lạt77-24
Thứ bảy, 26-10-2019 Hồ Chí Minh37-29Long An34-24Bình Phước07-81Hậu Giang25-98
Thứ sáu, 25-10-2019 Vĩnh Long15-98Bình Dương07-58Trà Vinh49-74
Thứ năm, 24-10-2019 Tây Ninh92-82An Giang84-99Bình Thuận43-59
Thứ tư, 23-10-2019 Đồng Nai56-42Cần Thơ69-10Sóc Trăng23-96
Thứ ba, 22-10-2019 Bến Tre49-95Vũng Tàu65-03Bạc Liêu62-05
Thứ hai, 21-10-2019 Hồ Chí Minh35-74Đồng Tháp04-96Cà Mau90-10
Chủ nhật, 20-10-2019 Tiền Giang64-79Kiên Giang82-07Đà Lạt21-44
Thứ bảy, 19-10-2019 Hồ Chí Minh44-43Long An78-85Bình Phước63-32Hậu Giang81-72
ads