Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ ba, 23-07-2019 Bến Tre
34-
Vũng Tàu
45-
Bạc Liêu
66-
Thứ hai, 22-07-2019 Hồ Chí Minh
56-59
Đồng Tháp
02-29
Cà Mau
38-94
Chủ nhật, 21-07-2019 Tiền Giang
09-01
Kiên Giang
04-36
Đà Lạt
99-73
Thứ bảy, 20-07-2019 Hồ Chí Minh
71-56
Long An
48-72
Bình Phước
63-04
Hậu Giang
18-45
Thứ sáu, 19-07-2019 Bình Dương
46-65
Vĩnh Long
80-78
Trà Vinh
74-14
Thứ năm, 18-07-2019 An Giang
64-36
Tây Ninh
95-87
Bình Thuận
70-34
Thứ tư, 17-07-2019 Đồng Nai
80-57
Sóc Trăng
95-68
Cần Thơ
71-77
Thứ ba, 16-07-2019 Bến Tre
91-77
Vũng Tàu
73-60
Bạc Liêu
12-81
Thứ hai, 15-07-2019 Hồ Chí Minh
34-71
Đồng Tháp
37-91
Cà Mau
52-84
Chủ nhật, 14-07-2019 Tiền Giang
56-18
Kiên Giang
62-71
Đà Lạt
62-06
Thứ bảy, 13-07-2019 Hồ Chí Minh
35-02
Long An
28-06
Bình Phước
83-54
Hậu Giang
64-45
Thứ sáu, 12-07-2019 Bình Dương
45-28
Vĩnh Long
36-74
Trà Vinh
94-57
Thứ năm, 11-07-2019 An Giang
76-18
Tây Ninh
09-32
Bình Thuận
73-91
Thứ tư, 10-07-2019 Đồng Nai
75-05
Sóc Trăng
14-77
Cần Thơ
47-20
Thứ ba, 09-07-2019 Bến Tre
74-70
Vũng Tàu
80-94
Bạc Liêu
62-99
Thứ hai, 08-07-2019 Hồ Chí Minh
81-79
Đồng Tháp
01-58
Cà Mau
01-04
Chủ nhật, 07-07-2019 Tiền Giang
42-79
Kiên Giang
66-49
Đà Lạt
87-24
Thứ bảy, 06-07-2019 Hồ Chí Minh
71-07
Long An
92-98
Bình Phước
80-95
Hậu Giang
67-58
Thứ sáu, 05-07-2019 Bình Dương
59-85
Vĩnh Long
10-24
Trà Vinh
97-99
Thứ năm, 04-07-2019 An Giang
71-79
Tây Ninh
49-16
Bình Thuận
39-62
Thứ tư, 03-07-2019 Đồng Nai
73-36
Sóc Trăng
56-21
Cần Thơ
99-81
Thứ ba, 02-07-2019 Bến Tre
51-08
Vũng Tàu
39-24
Bạc Liêu
73-53
Thứ hai, 01-07-2019 Hồ Chí Minh
11-34
Đồng Tháp
39-05
Cà Mau
59-75
Chủ nhật, 30-06-2019 Tiền Giang
83-96
Kiên Giang
77-40
Đà Lạt
65-58
Thứ bảy, 29-06-2019 Hồ Chí Minh
20-96
Long An
44-19
Bình Phước
48-39
Hậu Giang
21-93
Thứ sáu, 28-06-2019 Bình Dương
57-03
Vĩnh Long
17-21
Trà Vinh
97-50
Thứ năm, 27-06-2019 An Giang
72-73
Tây Ninh
35-67
Bình Thuận
13-72
Thứ tư, 26-06-2019 Đồng Nai
32-04
Sóc Trăng
28-18
Cần Thơ
47-67
Thứ ba, 25-06-2019 Bến Tre
09-42
Vũng Tàu
11-95
Bạc Liêu
23-79
Thứ hai, 24-06-2019 Hồ Chí Minh
77-90
Đồng Tháp
20-48
Cà Mau
95-93