Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Chủ nhật, 05-07-2020 Tiền Giang10-09Kiên Giang67-90Đà Lạt12-10
Thứ bảy, 04-07-2020 Hồ Chí Minh01-02Long An76-36Bình Phước92-47Hậu Giang01-02
Thứ sáu, 03-07-2020 Bình Dương89-19Vĩnh Long89-42Trà Vinh88-57
Thứ năm, 02-07-2020 An Giang06-11Tây Ninh72-14Bình Thuận51-38
Thứ tư, 01-07-2020 Đồng Nai82-40Sóc Trăng89-33Cần Thơ94-81
Thứ ba, 30-06-2020 Bến Tre96-04Vũng Tàu26-53Bạc Liêu95-83
Thứ hai, 29-06-2020 Hồ Chí Minh79-35Đồng Tháp44-90Cà Mau37-88
Chủ nhật, 28-06-2020 Tiền Giang89-26Kiên Giang97-07Đà Lạt30-85
Thứ bảy, 27-06-2020 Hồ Chí Minh36-65Long An54-28Bình Phước12-26Hậu Giang36-86
Thứ sáu, 26-06-2020 Bình Dương88-41Vĩnh Long37-02Trà Vinh76-23
Thứ năm, 25-06-2020 An Giang25-77Tây Ninh68-79Bình Thuận18-94
Thứ tư, 24-06-2020 Đồng Nai41-91Sóc Trăng02-00Cần Thơ02-35
Thứ ba, 23-06-2020 Bến Tre42-88Vũng Tàu50-34Bạc Liêu07-77
Thứ hai, 22-06-2020 Hồ Chí Minh73-25Đồng Tháp63-67Cà Mau84-98
Chủ nhật, 21-06-2020 Tiền Giang85-12Kiên Giang62-87Đà Lạt85-63
Thứ bảy, 20-06-2020 Hồ Chí Minh11-67Long An07-48Bình Phước40-94Hậu Giang14-04
Thứ sáu, 19-06-2020 Bình Dương40-25Vĩnh Long94-25Trà Vinh94-79
Thứ năm, 18-06-2020 An Giang70-60Tây Ninh26-40Bình Thuận23-65
Thứ tư, 17-06-2020 Đồng Nai58-04Sóc Trăng91-94Cần Thơ21-97
Thứ ba, 16-06-2020 Bến Tre40-52Vũng Tàu15-56Bạc Liêu75-91
Thứ hai, 15-06-2020 Hồ Chí Minh14-26Đồng Tháp21-84Cà Mau74-34
Chủ nhật, 14-06-2020 Tiền Giang13-77Kiên Giang27-26Đà Lạt82-54
Thứ bảy, 13-06-2020 Hồ Chí Minh49-07Long An27-09Bình Phước73-37Hậu Giang71-47
Thứ sáu, 12-06-2020 Bình Dương22-36Vĩnh Long24-71Trà Vinh96-17
Thứ năm, 11-06-2020 An Giang69-88Tây Ninh06-88Bình Thuận68-05
Thứ tư, 10-06-2020 Đồng Nai64-28Sóc Trăng71-30Cần Thơ85-79
Thứ ba, 09-06-2020 Bến Tre02-00Vũng Tàu34-10Bạc Liêu92-09
Thứ hai, 08-06-2020 Hồ Chí Minh67-64Đồng Tháp03-48Cà Mau97-59
Chủ nhật, 07-06-2020 Tiền Giang20-71Kiên Giang13-16Đà Lạt65-94
Thứ bảy, 06-06-2020 Hồ Chí Minh18-35Long An75-68Bình Phước27-44Hậu Giang38-55