Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 28-10-2021
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ Năm,28-10-2021 An Giang68-54Tây Ninh74-00Bình Thuận57-60
Thứ Tư,27-10-2021 Đồng Nai57-99Sóc Trăng71-69Cần Thơ03-35
Thứ Ba,26-10-2021 Bến Tre80-04Vũng Tàu37-74Bạc Liêu45-95
Thứ Hai,25-10-2021 Hồ Chí Minh24-82Đồng Tháp29-71Cà Mau26-66
Chủ Nhật,24-10-2021 Tiền Giang35-72Kiên Giang84-48Đà Lạt94-21
Thứ Bảy,23-10-2021 Hồ Chí Minh91-82Long An07-64Bình Phước15-66Hậu Giang70-72
Thứ Sáu,22-10-2021 Bình Dương64-25Vĩnh Long86-61Trà Vinh46-59
Thứ Năm,08-07-2021 An Giang42-23Tây Ninh14-84Bình Thuận32-19
Thứ Tư,07-07-2021 Đồng Nai61-76Sóc Trăng87-48Cần Thơ45-51
Thứ Ba,06-07-2021 Bến Tre83-32Vũng Tàu14-06Bạc Liêu79-18
Thứ Hai,05-07-2021 Hồ Chí Minh54-96Đồng Tháp52-62Cà Mau35-42
Chủ Nhật,04-07-2021 Tiền Giang89-16Kiên Giang40-67Đà Lạt04-35
Thứ Bảy,03-07-2021 Hồ Chí Minh92-31Long An81-09Bình Phước63-13Hậu Giang22-18
Thứ Sáu,02-07-2021 Bình Dương87-93Vĩnh Long04-68Trà Vinh87-12
Thứ Năm,01-07-2021 An Giang79-58Tây Ninh44-84Bình Thuận16-03
Thứ Tư,30-06-2021 Đồng Nai52-90Sóc Trăng36-24Cần Thơ10-90
Thứ Ba,29-06-2021 Bến Tre55-51Vũng Tàu20-21Bạc Liêu49-39
Thứ Hai,28-06-2021 Hồ Chí Minh69-71Đồng Tháp29-47Cà Mau77-84
Chủ Nhật,27-06-2021 Tiền Giang22-43Kiên Giang19-13Đà Lạt03-98
Thứ Bảy,26-06-2021 Hồ Chí Minh26-96Long An64-28Bình Phước38-54Hậu Giang37-69
Thứ Sáu,25-06-2021 Bình Dương76-49Vĩnh Long90-43Trà Vinh80-42
Thứ Năm,24-06-2021 An Giang68-38Tây Ninh75-77Bình Thuận94-97
Thứ Tư,23-06-2021 Đồng Nai55-23Sóc Trăng53-54Cần Thơ08-91
Thứ Ba,22-06-2021 Bến Tre64-18Vũng Tàu12-78Bạc Liêu69-12
Thứ Hai,21-06-2021 Hồ Chí Minh66-57Đồng Tháp91-88Cà Mau15-75
Chủ Nhật,20-06-2021 Tiền Giang60-74Kiên Giang39-73Đà Lạt82-78
Thứ Bảy,19-06-2021 Hồ Chí Minh68-80Long An34-71Bình Phước29-62Hậu Giang04-10
Thứ Sáu,18-06-2021 Bình Dương49-67Vĩnh Long17-96Trà Vinh14-97
Thứ Năm,17-06-2021 An Giang09-94Tây Ninh61-25Bình Thuận67-07
Thứ Tư,16-06-2021 Đồng Nai62-55Sóc Trăng35-63Cần Thơ60-55