Sớ đầu đuôi MN Thứ ba - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 03-07-2022
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ Tư,29-06-2022 Đồng Nai31-46Sóc Trăng14-18Cần Thơ40-57
Thứ Tư,22-06-2022 Đồng Nai83-45Sóc Trăng11-17Cần Thơ14-02
Thứ Tư,15-06-2022 Đồng Nai68-88Sóc Trăng97-72Cần Thơ93-65
Thứ Tư,08-06-2022 Đồng Nai51-38Sóc Trăng10-15Cần Thơ26-10
Thứ Tư,01-06-2022 Đồng Nai11-40Sóc Trăng03-76Cần Thơ41-81
Thứ Tư,25-05-2022 Đồng Nai87-66Sóc Trăng09-08Cần Thơ93-00
Thứ Tư,18-05-2022 Đồng Nai59-82Sóc Trăng17-65Cần Thơ98-03
Thứ Tư,11-05-2022 Đồng Nai52-34Sóc Trăng68-71Cần Thơ95-58
Thứ Tư,04-05-2022 Đồng Nai82-23Sóc Trăng99-51Cần Thơ37-54
Thứ Tư,27-04-2022 Đồng Nai89-29Sóc Trăng22-91Cần Thơ95-62
Thứ Tư,20-04-2022 Đồng Nai63-99Sóc Trăng37-03Cần Thơ84-30
Thứ Tư,13-04-2022 Đồng Nai50-14Sóc Trăng05-89Cần Thơ65-67
Thứ Tư,06-04-2022 Đồng Nai59-30Sóc Trăng47-01Cần Thơ57-42
Thứ Tư,30-03-2022 Đồng Nai89-34Sóc Trăng34-97Cần Thơ51-68
Thứ Tư,23-03-2022 Đồng Nai55-01Sóc Trăng60-43Cần Thơ98-55
Thứ Tư,16-03-2022 Đồng Nai41-47Sóc Trăng49-36Cần Thơ97-49
Thứ Tư,09-03-2022 Đồng Nai90-36Sóc Trăng71-26Cần Thơ26-51
Thứ Tư,02-03-2022 Đồng Nai62-88Sóc Trăng30-94Cần Thơ88-72
Thứ Tư,23-02-2022 Đồng Nai32-81Sóc Trăng82-93Cần Thơ92-01
Thứ Tư,16-02-2022 Đồng Nai62-79Sóc Trăng84-99Cần Thơ31-95
Thứ Tư,09-02-2022 Đồng Nai87-54Sóc Trăng48-37Cần Thơ26-28
Thứ Tư,02-02-2022 Đồng Nai75-42Sóc Trăng95-61Cần Thơ17-41
Thứ Tư,26-01-2022 Đồng Nai21-02Sóc Trăng39-17Cần Thơ30-05
Thứ Tư,19-01-2022 Đồng Nai98-65Sóc Trăng21-10Cần Thơ68-48
Thứ Tư,12-01-2022 Đồng Nai18-87Sóc Trăng27-76Cần Thơ55-79
Thứ Tư,05-01-2022 Đồng Nai62-49Sóc Trăng47-75Cần Thơ52-44
Thứ Tư,29-12-2021 Đồng Nai30-87Sóc Trăng06-68Cần Thơ38-45
Thứ Tư,22-12-2021 Đồng Nai42-18Sóc Trăng00-58Cần Thơ38-15
Thứ Tư,15-12-2021 Đồng Nai77-79Sóc Trăng20-81Cần Thơ00-09
Thứ Tư,08-12-2021 Đồng Nai56-03Sóc Trăng51-90Cần Thơ45-99