Sớ đầu đuôi MN Thứ tư - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ tư, 05-08-2020 Đồng Nai01-33Sóc Trăng15-18Cần Thơ12-42
Thứ tư, 29-07-2020 Đồng Nai08-21Sóc Trăng60-42Cần Thơ54-74
Thứ tư, 22-07-2020 Đồng Nai25-33Sóc Trăng01-35Cần Thơ74-27
Thứ tư, 15-07-2020 Đồng Nai12-69Sóc Trăng56-32Cần Thơ61-52
Thứ tư, 08-07-2020 Đồng Nai49-55Sóc Trăng90-74Cần Thơ77-84
Thứ tư, 01-07-2020 Đồng Nai82-40Sóc Trăng89-33Cần Thơ94-81
Thứ tư, 24-06-2020 Đồng Nai41-91Sóc Trăng02-00Cần Thơ02-35
Thứ tư, 17-06-2020 Đồng Nai58-04Sóc Trăng91-94Cần Thơ21-97
Thứ tư, 10-06-2020 Đồng Nai64-28Sóc Trăng71-30Cần Thơ85-79
Thứ tư, 03-06-2020 Đồng Nai06-55Sóc Trăng19-38Cần Thơ56-32
Thứ tư, 27-05-2020 Đồng Nai52-47Sóc Trăng11-19Cần Thơ28-66
Thứ tư, 20-05-2020 Đồng Nai29-66Sóc Trăng92-45Cần Thơ23-52
Thứ tư, 13-05-2020 Đồng Nai66-96Sóc Trăng57-29Cần Thơ84-52
Thứ tư, 06-05-2020 Đồng Nai72-11Cần Thơ75-88Sóc Trăng22-19
Thứ tư, 29-04-2020 Đồng Nai13-42Cần Thơ85-77Sóc Trăng94-18
Thứ tư, 25-03-2020 Đồng Nai20-47Cần Thơ55-19Sóc Trăng50-47
Thứ tư, 18-03-2020 Đồng Nai93-28Cần Thơ65-39Sóc Trăng67-86
Thứ tư, 11-03-2020 Đồng Nai10-76Cần Thơ49-50Sóc Trăng44-17
Thứ tư, 04-03-2020 Đồng Nai36-31Cần Thơ15-49Sóc Trăng70-45
Thứ tư, 26-02-2020 Đồng Nai66-42Cần Thơ81-78Sóc Trăng32-38
Thứ tư, 19-02-2020 Đồng Nai12-07Cần Thơ71-10Sóc Trăng92-61
Thứ tư, 12-02-2020 Đồng Nai60-02Cần Thơ38-50Sóc Trăng23-42
Thứ tư, 05-02-2020 Đồng Nai85-32Cần Thơ12-63Sóc Trăng50-34
Thứ tư, 29-01-2020 Đồng Nai42-91Cần Thơ73-10Sóc Trăng64-47
Thứ tư, 22-01-2020 Đồng Nai99-75Cần Thơ05-91Sóc Trăng23-69
Thứ tư, 15-01-2020 Đồng Nai93-04Cần Thơ06-19Sóc Trăng65-12
Thứ tư, 08-01-2020 Đồng Nai65-25Cần Thơ72-70Sóc Trăng82-92
Thứ tư, 01-01-2020 Đồng Nai07-49Cần Thơ67-46Sóc Trăng85-58
Thứ tư, 25-12-2019 Đồng Nai79-78Cần Thơ77-16Sóc Trăng74-51
Thứ tư, 18-12-2019 Đồng Nai90-69Cần Thơ71-51Sóc Trăng73-34