Sớ đầu đuôi MN Thứ tư - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ tư, 02-12-2020 Đồng Nai98-63Sóc Trăng71-53Cần Thơ53-06
Thứ tư, 25-11-2020 Đồng Nai07-57Sóc Trăng68-17Cần Thơ45-47
Thứ tư, 18-11-2020 Đồng Nai62-03Sóc Trăng51-11Cần Thơ32-36
Thứ tư, 11-11-2020 Đồng Nai78-97Sóc Trăng71-61Cần Thơ07-62
Thứ tư, 04-11-2020 Đồng Nai12-76Sóc Trăng88-57Cần Thơ90-40
Thứ tư, 28-10-2020 Đồng Nai07-68Sóc Trăng07-37Cần Thơ11-27
Thứ tư, 21-10-2020 Đồng Nai89-34Sóc Trăng03-23Cần Thơ59-51
Thứ tư, 14-10-2020 Đồng Nai07-56Sóc Trăng46-54Cần Thơ62-27
Thứ tư, 07-10-2020 Đồng Nai34-34Sóc Trăng93-09Cần Thơ00-35
Thứ tư, 30-09-2020 Đồng Nai03-18Sóc Trăng19-51Cần Thơ11-66
Thứ tư, 23-09-2020 Đồng Nai34-83Sóc Trăng32-52Cần Thơ09-89
Thứ tư, 16-09-2020 Đồng Nai41-26Sóc Trăng53-79Cần Thơ60-30
Thứ tư, 09-09-2020 Đồng Nai94-26Sóc Trăng85-83Cần Thơ02-86
Thứ tư, 02-09-2020 Đồng Nai55-46Sóc Trăng73-79Cần Thơ51-43
Thứ tư, 26-08-2020 Đồng Nai09-77Sóc Trăng43-23Cần Thơ61-89
Thứ tư, 19-08-2020 Đồng Nai80-64Sóc Trăng39-38Cần Thơ75-55
Thứ tư, 12-08-2020 Đồng Nai47-01Sóc Trăng21-21Cần Thơ75-40
Thứ tư, 05-08-2020 Đồng Nai01-33Sóc Trăng15-18Cần Thơ12-42
Thứ tư, 29-07-2020 Đồng Nai08-21Sóc Trăng60-42Cần Thơ54-74
Thứ tư, 22-07-2020 Đồng Nai25-33Sóc Trăng01-35Cần Thơ74-27
Thứ tư, 15-07-2020 Đồng Nai12-69Sóc Trăng56-32Cần Thơ61-52
Thứ tư, 08-07-2020 Đồng Nai49-55Sóc Trăng90-74Cần Thơ77-84
Thứ tư, 01-07-2020 Đồng Nai82-40Sóc Trăng89-33Cần Thơ94-81
Thứ tư, 24-06-2020 Đồng Nai41-91Sóc Trăng02-00Cần Thơ02-35
Thứ tư, 17-06-2020 Đồng Nai58-04Sóc Trăng91-94Cần Thơ21-97
Thứ tư, 10-06-2020 Đồng Nai64-28Sóc Trăng71-30Cần Thơ85-79
Thứ tư, 03-06-2020 Đồng Nai06-55Sóc Trăng19-38Cần Thơ56-32
Thứ tư, 27-05-2020 Đồng Nai52-47Sóc Trăng11-19Cần Thơ28-66
Thứ tư, 20-05-2020 Đồng Nai29-66Sóc Trăng92-45Cần Thơ23-52
Thứ tư, 13-05-2020 Đồng Nai66-96Sóc Trăng57-29Cần Thơ84-52