Sớ đầu đuôi MN Thứ tư - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ tư, 22-01-2020 Đồng Nai99-75Cần Thơ05-91Sóc Trăng23-69
Thứ tư, 15-01-2020 Đồng Nai93-04Cần Thơ06-19Sóc Trăng65-12
Thứ tư, 08-01-2020 Đồng Nai65-25Cần Thơ72-70Sóc Trăng82-92
Thứ tư, 01-01-2020 Đồng Nai07-49Cần Thơ67-46Sóc Trăng85-58
Thứ tư, 25-12-2019 Đồng Nai79-78Cần Thơ77-16Sóc Trăng74-51
Thứ tư, 18-12-2019 Đồng Nai90-69Cần Thơ71-51Sóc Trăng73-34
Thứ tư, 11-12-2019 Đồng Nai40-19Cần Thơ93-46Sóc Trăng59-12
Thứ tư, 04-12-2019 Đồng Nai84-95Cần Thơ51-72Sóc Trăng02-20
Thứ tư, 27-11-2019 Đồng Nai02-64Cần Thơ03-96Sóc Trăng03-15
Thứ tư, 20-11-2019 Đồng Nai57-74Cần Thơ07-37Sóc Trăng99-99
Thứ tư, 13-11-2019 Đồng Nai24-96Cần Thơ36-67Sóc Trăng55-94
Thứ tư, 06-11-2019 Đồng Nai12-29Cần Thơ35-99Sóc Trăng60-88
Thứ tư, 30-10-2019 Đồng Nai07-25Cần Thơ61-73Sóc Trăng55-54
Thứ tư, 23-10-2019 Đồng Nai56-42Cần Thơ69-10Sóc Trăng23-96
Thứ tư, 16-10-2019 Đồng Nai88-02Cần Thơ57-11Sóc Trăng78-76
Thứ tư, 09-10-2019 Đồng Nai59-15Cần Thơ14-55Sóc Trăng46-71
Thứ tư, 02-10-2019 Đồng Nai34-00Cần Thơ03-17Sóc Trăng37-89
Thứ tư, 25-09-2019 Đồng Nai65-85Cần Thơ41-12Sóc Trăng28-37
Thứ tư, 18-09-2019 Đồng Nai59-08Cần Thơ13-32Sóc Trăng42-83
Thứ tư, 11-09-2019 Đồng Nai79-72Cần Thơ69-20Sóc Trăng39-01
Thứ tư, 04-09-2019 Đồng Nai28-81Cần Thơ38-97Sóc Trăng83-19
Thứ tư, 28-08-2019 Đồng Nai80-79Cần Thơ57-06Sóc Trăng08-12
Thứ tư, 21-08-2019 Đồng Nai52-20Cần Thơ90-06Sóc Trăng07-06
Thứ tư, 14-08-2019 Đồng Nai30-35Cần Thơ39-98Sóc Trăng41-68
Thứ tư, 07-08-2019 Đồng Nai49-88Cần Thơ58-35Sóc Trăng40-10
Thứ tư, 31-07-2019 Đồng Nai95-43Cần Thơ66-37Sóc Trăng10-74
Thứ tư, 24-07-2019 Đồng Nai14-64Cần Thơ13-82Sóc Trăng01-10
Thứ tư, 17-07-2019 Đồng Nai80-57Cần Thơ71-77Sóc Trăng95-68
Thứ tư, 10-07-2019 Đồng Nai75-05Cần Thơ47-20Sóc Trăng14-77
Thứ tư, 03-07-2019 Đồng Nai73-36Cần Thơ99-81Sóc Trăng56-21