Sớ đầu đuôi MN Thứ tư - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
thứ tư, 24-02-2021 Đồng Nai88-14Sóc Trăng38-11Cần Thơ15-86
thứ tư, 17-02-2021 Đồng Nai23-27Sóc Trăng99-11Cần Thơ72-95
thứ tư, 10-02-2021 Đồng Nai58-77Sóc Trăng06-59Cần Thơ78-01
thứ tư, 03-02-2021 Đồng Nai47-34Sóc Trăng31-28Cần Thơ50-62
thứ tư, 27-01-2021 Đồng Nai58-23Sóc Trăng04-66Cần Thơ82-87
thứ tư, 20-01-2021 Đồng Nai67-42Sóc Trăng44-26Cần Thơ64-95
thứ tư, 13-01-2021 Đồng Nai14-98Sóc Trăng38-85Cần Thơ39-68
thứ tư, 06-01-2021 Đồng Nai01-60Sóc Trăng61-03Cần Thơ29-04
thứ tư, 30-12-2020 Đồng Nai57-18Sóc Trăng36-16Cần Thơ03-56
thứ tư, 23-12-2020 Đồng Nai72-64Sóc Trăng18-49Cần Thơ73-04
thứ tư, 16-12-2020 Đồng Nai55-01Sóc Trăng22-36Cần Thơ91-51
thứ tư, 09-12-2020 Đồng Nai20-93Sóc Trăng84-21Cần Thơ46-66
thứ tư, 02-12-2020 Đồng Nai98-63Sóc Trăng71-53Cần Thơ53-06
thứ tư, 25-11-2020 Đồng Nai07-57Sóc Trăng68-17Cần Thơ45-47
thứ tư, 18-11-2020 Đồng Nai62-03Sóc Trăng51-11Cần Thơ32-36
thứ tư, 11-11-2020 Đồng Nai78-97Sóc Trăng71-61Cần Thơ07-62
thứ tư, 04-11-2020 Đồng Nai12-76Sóc Trăng88-57Cần Thơ90-40
thứ tư, 28-10-2020 Đồng Nai07-68Sóc Trăng07-37Cần Thơ11-27
thứ tư, 21-10-2020 Đồng Nai89-34Sóc Trăng03-23Cần Thơ59-51
thứ tư, 14-10-2020 Đồng Nai07-56Sóc Trăng46-54Cần Thơ62-27
thứ tư, 07-10-2020 Đồng Nai34-34Sóc Trăng93-09Cần Thơ00-35
thứ tư, 30-09-2020 Đồng Nai03-18Sóc Trăng19-51Cần Thơ11-66
thứ tư, 23-09-2020 Đồng Nai34-83Sóc Trăng32-52Cần Thơ09-89
thứ tư, 16-09-2020 Đồng Nai41-26Sóc Trăng53-79Cần Thơ60-30
thứ tư, 09-09-2020 Đồng Nai94-26Sóc Trăng85-83Cần Thơ02-86
thứ tư, 02-09-2020 Đồng Nai55-46Sóc Trăng73-79Cần Thơ51-43
thứ tư, 26-08-2020 Đồng Nai09-77Sóc Trăng43-23Cần Thơ61-89
thứ tư, 19-08-2020 Đồng Nai80-64Sóc Trăng39-38Cần Thơ75-55
thứ tư, 12-08-2020 Đồng Nai47-01Sóc Trăng21-21Cần Thơ75-40
thứ tư, 05-08-2020 Đồng Nai01-33Sóc Trăng15-18Cần Thơ12-42