Sớ đầu đuôi MN Thứ ba - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-09-2021
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ Tư,07-07-2021 Đồng Nai61-76Sóc Trăng87-48Cần Thơ45-51
Thứ Tư,30-06-2021 Đồng Nai52-90Sóc Trăng36-24Cần Thơ10-90
Thứ Tư,23-06-2021 Đồng Nai55-23Sóc Trăng53-54Cần Thơ08-91
Thứ Tư,16-06-2021 Đồng Nai62-55Sóc Trăng35-63Cần Thơ60-55
Thứ Tư,09-06-2021 Đồng Nai02-35Sóc Trăng62-63Cần Thơ91-30
Thứ Tư,02-06-2021 Đồng Nai11-70Sóc Trăng84-93Cần Thơ76-32
Thứ Tư,26-05-2021 Đồng Nai02-35Sóc Trăng12-83Cần Thơ16-75
Thứ Tư,19-05-2021 Đồng Nai98-27Sóc Trăng22-38Cần Thơ79-14
Thứ Tư,12-05-2021 Đồng Nai66-66Sóc Trăng95-43Cần Thơ67-50
Thứ Tư,05-05-2021 Đồng Nai55-09Sóc Trăng24-14Cần Thơ18-51
Thứ Tư,28-04-2021 Đồng Nai95-53Sóc Trăng88-76Cần Thơ83-47
Thứ Tư,21-04-2021 Đồng Nai27-32Sóc Trăng73-89Cần Thơ60-05
Thứ Tư,14-04-2021 Đồng Nai76-77Sóc Trăng76-19Cần Thơ17-79
Thứ Tư,07-04-2021 Đồng Nai40-42Sóc Trăng36-17Cần Thơ72-70
Thứ Tư,31-03-2021 Đồng Nai70-23Sóc Trăng41-60Cần Thơ47-12
Thứ Tư,24-03-2021 Đồng Nai73-71Sóc Trăng29-89Cần Thơ39-02
Thứ Tư,17-03-2021 Đồng Nai80-05Sóc Trăng24-33Cần Thơ16-19
Thứ Tư,10-03-2021 Đồng Nai39-27Sóc Trăng12-83Cần Thơ81-80
Thứ Tư,03-03-2021 Đồng Nai32-99Sóc Trăng47-47Cần Thơ06-03
Thứ Tư,24-02-2021 Đồng Nai88-14Sóc Trăng38-11Cần Thơ15-86
Thứ Tư,17-02-2021 Đồng Nai23-27Sóc Trăng99-11Cần Thơ72-95
Thứ Tư,10-02-2021 Đồng Nai58-77Sóc Trăng06-59Cần Thơ78-01
Thứ Tư,03-02-2021 Đồng Nai47-34Sóc Trăng31-28Cần Thơ50-62
Thứ Tư,27-01-2021 Đồng Nai58-23Sóc Trăng04-66Cần Thơ82-87
Thứ Tư,20-01-2021 Đồng Nai67-42Sóc Trăng44-26Cần Thơ64-95
Thứ Tư,13-01-2021 Đồng Nai14-98Sóc Trăng38-85Cần Thơ39-68
Thứ Tư,06-01-2021 Đồng Nai01-60Sóc Trăng61-03Cần Thơ29-04
Thứ Tư,30-12-2020 Đồng Nai57-18Sóc Trăng36-16Cần Thơ03-56
Thứ Tư,23-12-2020 Đồng Nai72-64Sóc Trăng18-49Cần Thơ73-04
Thứ Tư,16-12-2020 Đồng Nai55-01Sóc Trăng22-36Cần Thơ91-51