Sớ đầu đuôi MN Thứ ba - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Nam
thứ ba, 02-03-2021 Bến Tre43-74Vũng Tàu94-89Bạc Liêu93-64
thứ ba, 23-02-2021 Bến Tre38-30Vũng Tàu49-26Bạc Liêu40-42
thứ ba, 16-02-2021 Bến Tre50-75Vũng Tàu76-09Bạc Liêu88-01
thứ ba, 09-02-2021 Bến Tre81-93Vũng Tàu12-75Bạc Liêu00-33
thứ ba, 02-02-2021 Bến Tre81-51Vũng Tàu32-10Bạc Liêu38-58
thứ ba, 26-01-2021 Bến Tre40-39Vũng Tàu47-64Bạc Liêu85-07
thứ ba, 19-01-2021 Bến Tre75-28Vũng Tàu67-62Bạc Liêu60-15
thứ ba, 12-01-2021 Bến Tre36-52Vũng Tàu57-68Bạc Liêu51-19
thứ ba, 05-01-2021 Bến Tre02-91Vũng Tàu11-63Bạc Liêu19-13
thứ ba, 29-12-2020 Bến Tre81-59Vũng Tàu05-31Bạc Liêu41-33
thứ ba, 22-12-2020 Bến Tre15-38Vũng Tàu53-93Bạc Liêu16-03
thứ ba, 15-12-2020 Bến Tre14-82Vũng Tàu95-72Bạc Liêu99-10
thứ ba, 08-12-2020 Bến Tre20-67Vũng Tàu17-09Bạc Liêu64-29
thứ ba, 01-12-2020 Bến Tre01-64Vũng Tàu32-78Bạc Liêu12-45
thứ ba, 24-11-2020 Bến Tre33-63Vũng Tàu10-46Bạc Liêu31-98
thứ ba, 17-11-2020 Bến Tre04-27Vũng Tàu66-10Bạc Liêu80-62
thứ ba, 10-11-2020 Bến Tre30-73Vũng Tàu13-51Bạc Liêu87-93
thứ ba, 03-11-2020 Bến Tre74-77Vũng Tàu40-78Bạc Liêu84-14
thứ ba, 27-10-2020 Bến Tre66-40Vũng Tàu01-53Bạc Liêu45-37
thứ ba, 20-10-2020 Bến Tre30-25Vũng Tàu08-38Bạc Liêu90-08
thứ ba, 13-10-2020 Bến Tre46-82Vũng Tàu07-25Bạc Liêu50-94
thứ ba, 06-10-2020 Bến Tre97-03Vũng Tàu89-97Bạc Liêu71-68
thứ ba, 29-09-2020 Bến Tre03-50Vũng Tàu99-67Bạc Liêu55-74
thứ ba, 22-09-2020 Bến Tre99-17Vũng Tàu89-85Bạc Liêu33-57
thứ ba, 15-09-2020 Bến Tre04-27Vũng Tàu48-25Bạc Liêu45-81
thứ ba, 08-09-2020 Bến Tre84-07Vũng Tàu94-86Bạc Liêu63-53
thứ ba, 01-09-2020 Bến Tre12-52Vũng Tàu40-56Bạc Liêu24-74
thứ ba, 25-08-2020 Bến Tre28-53Vũng Tàu51-50Bạc Liêu31-24
thứ ba, 18-08-2020 Bến Tre50-95Vũng Tàu12-89Bạc Liêu00-00
thứ ba, 11-08-2020 Bến Tre99-44Vũng Tàu11-04Bạc Liêu03-33