Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Ngày mở thưởng Giải bảy Đặc biệt
thứ năm, 25-02-2021 69,98,05,7335855
thứ tư, 24-02-2021 32,78,02,6893315
thứ ba, 23-02-2021 26,08,59,8617110
thứ hai, 22-02-2021 67,18,32,1677708
chủ nhật, 21-02-2021 50,19,82,0857607
thứ bảy, 20-02-2021 49,47,37,4470030
thứ sáu, 19-02-2021 03,43,20,1811103
thứ năm, 18-02-2021 75,47,06,8981910
thứ tư, 17-02-2021 08,85,65,5805177
thứ ba, 16-02-2021 00,22,41,1711503
thứ hai, 15-02-2021 88,41,96,9456286
thứ tư, 10-02-2021 34,04,32,1004629
thứ ba, 09-02-2021 12,62,47,3638792
thứ hai, 08-02-2021 18,80,38,9242991
chủ nhật, 07-02-2021 10,80,14,9325119
thứ bảy, 06-02-2021 11,39,87,1337427
thứ sáu, 05-02-2021 70,88,39,1448520
thứ năm, 04-02-2021 32,71,44,4548218
thứ tư, 03-02-2021 97,26,42,3376349
thứ ba, 02-02-2021 30,27,89,6615759
thứ hai, 01-02-2021 81,08,84,3354782
chủ nhật, 31-01-2021 80,28,30,8117386
thứ bảy, 30-01-2021 40,53,29,1671209
thứ sáu, 29-01-2021 76,56,98,9040169
thứ năm, 28-01-2021 96,65,22,4192020
thứ tư, 27-01-2021 92,07,08,2945756
thứ ba, 26-01-2021 09,13,76,4933079
thứ hai, 25-01-2021 19,05,88,5500157
chủ nhật, 24-01-2021 56,53,26,7445883
thứ bảy, 23-01-2021 30,22,81,9657860