Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Ngày mở thưởng Giải bảy Đặc biệt
Thứ sáu, 20-09-2019 35,83,88,44 02376
Thứ năm, 19-09-2019 85,27,74,84 80620
Thứ tư, 18-09-2019 41,85,06,93 10846
Thứ ba, 17-09-2019 57,82,78,49 86201
Thứ hai, 16-09-2019 24,78,02,62 03797
Chủ nhật, 15-09-2019 88,42,12,89 42303
Thứ bảy, 14-09-2019 34,57,56,37 81843
Thứ sáu, 13-09-2019 48,79,26,38 82182
Thứ năm, 12-09-2019 15,64,70,80 75717
Thứ tư, 11-09-2019 61,74,77,07 53841
Thứ ba, 10-09-2019 24,71,43,06 82811
Thứ hai, 09-09-2019 04,16,26,91 52783
Chủ nhật, 08-09-2019 23,02,00,13 44868
Thứ bảy, 07-09-2019 88,48,21,70 97616
Thứ sáu, 06-09-2019 96,60,31,77 58517
Thứ năm, 05-09-2019 50,03,16,58 30051
Thứ tư, 04-09-2019 63,58,57,32 41784
Thứ ba, 03-09-2019 83,60,82,06 91254
Thứ hai, 02-09-2019 12,24,52,61 40725
Chủ nhật, 01-09-2019 84,19,31,77 61697
Thứ bảy, 31-08-2019 60,27,44,95 70560
Thứ sáu, 30-08-2019 79,19,83,63 52766
Thứ năm, 29-08-2019 55,24,96,79 89773
Thứ tư, 28-08-2019 99,32,71,54 41362
Thứ ba, 27-08-2019 02,60,41,45 59662
Thứ hai, 26-08-2019 00,58,85,98 58963
Chủ nhật, 25-08-2019 30,71,13,19 97301
Thứ bảy, 24-08-2019 23,44,31,28 25362
Thứ sáu, 23-08-2019 01,80,39,89 79347
Thứ năm, 22-08-2019 52,39,41,44 56093