Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Thứ Hai,27-06-2022 12,49,24,8762171
Chủ Nhật,26-06-2022 12,38,96,1946970
Thứ Bảy,25-06-2022 78,43,25,8436768
Thứ Sáu,24-06-2022 00,70,56,0149677
Thứ Năm,23-06-2022 01,99,42,7097140
Thứ Tư,22-06-2022 16,04,92,4750846
Thứ Ba,21-06-2022 38,37,54,2881571
Thứ Hai,20-06-2022 45,33,95,2071808
Chủ Nhật,19-06-2022 43,02,07,1966449
Thứ Bảy,18-06-2022 18,50,32,1387190
Thứ Sáu,17-06-2022 76,34,68,3968274
Thứ Năm,16-06-2022 07,50,64,8790524
Thứ Tư,15-06-2022 05,39,74,8579716
Thứ Ba,14-06-2022 95,92,61,5352762
Thứ Hai,13-06-2022 29,70,33,1989927
Chủ Nhật,12-06-2022 24,23,90,0117818
Thứ Bảy,11-06-2022 32,06,33,5529224
Thứ Sáu,10-06-2022 45,81,02,2408391
Thứ Năm,09-06-2022 45,60,10,9108181
Thứ Tư,08-06-2022 79,59,55,8428977
Thứ Ba,07-06-2022 19,94,46,9587525
Thứ Hai,06-06-2022 51,90,10,3211584
Chủ Nhật,05-06-2022 07,67,92,8205479
Thứ Bảy,04-06-2022 03,68,87,4260832
Thứ Sáu,03-06-2022 42,31,15,4389242
Thứ Năm,02-06-2022 73,13,82,5551768
Thứ Tư,01-06-2022 15,52,48,3631918
Thứ Ba,31-05-2022 96,60,38,4139725
Thứ Hai,30-05-2022 04,94,22,6412512
Chủ Nhật,29-05-2022 38,33,31,0587354