Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Ngày mở thưởng Giải bảy Đặc biệt
Thứ ba, 25-02-2020 50,76,24,3637376
Thứ hai, 24-02-2020 31,68,80,6591609
Chủ nhật, 23-02-2020 42,73,24,3836144
Thứ bảy, 22-02-2020 33,60,62,3237647
Thứ sáu, 21-02-2020 57,40,61,6736089
Thứ năm, 20-02-2020 93,31,40,2222204
Thứ tư, 19-02-2020 85,37,52,5090398
Thứ ba, 18-02-2020 48,41,40,5906616
Thứ hai, 17-02-2020 70,42,23,9299817
Chủ nhật, 16-02-2020 49,92,75,5100776
Thứ bảy, 15-02-2020 41,30,88,9947417
Thứ sáu, 14-02-2020 34,68,33,7051855
Thứ năm, 13-02-2020 05,29,76,0754232
Thứ tư, 12-02-2020 64,71,47,4919747
Thứ ba, 11-02-2020 70,03,36,8407696
Thứ hai, 10-02-2020 69,99,64,8396045
Chủ nhật, 09-02-2020 04,78,48,8760347
Thứ bảy, 08-02-2020 15,59,64,5222191
Thứ sáu, 07-02-2020 40,71,18,1214973
Thứ năm, 06-02-2020 08,12,00,5626275
Thứ tư, 05-02-2020 94,59,18,9797615
Thứ ba, 04-02-2020 07,79,54,1144410
Thứ hai, 03-02-2020 85,30,97,6863107
Chủ nhật, 02-02-2020 40,89,38,1179434
Thứ bảy, 01-02-2020 22,71,82,5772130
Thứ sáu, 31-01-2020 68,54,29,6149715
Thứ năm, 30-01-2020 65,23,82,3475712
Thứ tư, 29-01-2020 13,28,15,8280389
Thứ ba, 28-01-2020 84,90,81,0450940