Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 24-01-2022
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Thứ Hai,24-01-2022 ,,,
Chủ Nhật,23-01-2022 40,60,01,8928383
Thứ Bảy,22-01-2022 22,62,04,3374954
Thứ Sáu,21-01-2022 54,12,11,4878645
Thứ Năm,20-01-2022 49,41,71,2571085
Thứ Tư,19-01-2022 93,91,60,5476930
Thứ Ba,18-01-2022 78,90,92,7446384
Thứ Hai,17-01-2022 09,17,44,3988041
Chủ Nhật,16-01-2022 18,64,63,1355431
Thứ Bảy,15-01-2022 27,09,80,8720222
Thứ Sáu,14-01-2022 30,67,18,0587219
Thứ Năm,13-01-2022 28,88,04,0846638
Thứ Tư,12-01-2022 20,41,49,0788903
Thứ Ba,11-01-2022 89,10,02,9955427
Thứ Hai,10-01-2022 64,54,52,0608845
Chủ Nhật,09-01-2022 19,02,14,8693093
Thứ Bảy,08-01-2022 30,23,57,0498969
Thứ Sáu,07-01-2022 14,31,60,0233657
Thứ Năm,06-01-2022 95,72,77,3098437
Thứ Tư,05-01-2022 50,56,28,8410619
Thứ Ba,04-01-2022 99,73,25,6446330
Thứ Hai,03-01-2022 27,74,34,7237061
Chủ Nhật,02-01-2022 16,07,41,5793494
Thứ Bảy,01-01-2022 10,56,62,0710676
Thứ Sáu,31-12-2021 00,37,75,3024147
Thứ Năm,30-12-2021 45,02,57,3562033
Thứ Tư,29-12-2021 23,94,14,1213977
Thứ Ba,28-12-2021 05,64,74,2604703
Thứ Hai,27-12-2021 49,82,85,3656903
Chủ Nhật,26-12-2021 46,14,03,9457404