Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 25-07-2021
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Thứ Bảy,24-07-2021 92,22,19,6077196
Thứ Sáu,23-07-2021 29,84,34,3046724
Thứ Năm,22-07-2021 13,71,97,1423166
Thứ Tư,21-07-2021 93,11,68,1847188
Thứ Ba,20-07-2021 45,55,81,7323036
Thứ Hai,19-07-2021 69,42,11,0147133
Chủ Nhật,18-07-2021 64,08,83,0232872
Thứ Bảy,17-07-2021 90,99,10,1905779
Thứ Sáu,16-07-2021 96,87,94,6637782
Thứ Năm,15-07-2021 05,80,23,0370957
Thứ Tư,14-07-2021 31,29,47,9198653
Thứ Ba,13-07-2021 95,89,75,6341507
Thứ Hai,12-07-2021 37,53,44,7348323
Chủ Nhật,11-07-2021 83,62,33,4938294
Thứ Bảy,10-07-2021 23,75,95,6253594
Thứ Sáu,09-07-2021 75,05,97,9970060
Thứ Năm,08-07-2021 28,50,94,0710346
Thứ Tư,07-07-2021 57,27,74,4961289
Thứ Ba,06-07-2021 08,10,28,5646868
Thứ Hai,05-07-2021 84,89,26,8891701
Chủ Nhật,04-07-2021 31,43,84,1796477
Thứ Bảy,03-07-2021 48,69,44,4902942
Thứ Sáu,02-07-2021 99,88,36,5987781
Thứ Năm,01-07-2021 58,81,43,9301275
Thứ Tư,30-06-2021 05,50,61,6782308
Thứ Ba,29-06-2021 65,19,27,0966791
Thứ Hai,28-06-2021 20,77,66,7052658
Chủ Nhật,27-06-2021 37,75,78,7013987
Thứ Bảy,26-06-2021 10,74,52,3920290
Thứ Sáu,25-06-2021 96,29,22,8125985