Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Ngày mở thưởng Giải bảy Đặc biệt
Thứ sáu, 03-07-2020 32,27,98,0658827
Thứ năm, 02-07-2020 76,51,95,7961129
Thứ tư, 01-07-2020 86,91,00,5544435
Thứ ba, 30-06-2020 10,53,36,6467229
Thứ hai, 29-06-2020 78,29,76,2866720
Chủ nhật, 28-06-2020 10,92,90,0936351
Thứ bảy, 27-06-2020 25,35,52,4674236
Thứ sáu, 26-06-2020 16,38,31,2201316
Thứ năm, 25-06-2020 98,72,42,9246982
Thứ tư, 24-06-2020 19,78,49,6780610
Thứ ba, 23-06-2020 52,70,54,0134062
Thứ hai, 22-06-2020 43,52,22,0967617
Chủ nhật, 21-06-2020 95,36,04,9925127
Thứ bảy, 20-06-2020 31,17,13,5918969
Thứ sáu, 19-06-2020 56,64,38,5904630
Thứ năm, 18-06-2020 00,18,06,5038289
Thứ tư, 17-06-2020 93,77,51,7902517
Thứ ba, 16-06-2020 57,71,40,0494962
Thứ hai, 15-06-2020 98,72,30,4175952
Chủ nhật, 14-06-2020 78,01,49,5336374
Thứ bảy, 13-06-2020 79,30,39,3893761
Thứ sáu, 12-06-2020 34,40,03,0951903
Thứ năm, 11-06-2020 43,45,00,9076634
Thứ tư, 10-06-2020 12,48,34,6163530
Thứ ba, 09-06-2020 83,98,97,3627570
Thứ hai, 08-06-2020 12,16,07,1856860
Chủ nhật, 07-06-2020 27,55,64,9188039
Thứ bảy, 06-06-2020 19,52,67,7718932
Thứ sáu, 05-06-2020 31,23,38,4279913
Thứ năm, 04-06-2020 04,27,06,6676278