Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Ngày mở thưởng Giải bảy Đặc biệt
Thứ ba, 22-09-2020 06,25,86,8087486
Thứ hai, 21-09-2020 29,35,21,4968757
Chủ nhật, 20-09-2020 54,06,81,6105042
Thứ bảy, 19-09-2020 95,31,14,6854004
Thứ sáu, 18-09-2020 01,23,53,4520290
Thứ năm, 17-09-2020 60,34,96,2804170
Thứ tư, 16-09-2020 33,97,12,3289582
Thứ ba, 15-09-2020 18,35,08,5223030
Thứ hai, 14-09-2020 61,43,88,3532489
Chủ nhật, 13-09-2020 50,29,64,0128463
Thứ bảy, 12-09-2020 84,04,19,6151880
Thứ sáu, 11-09-2020 32,55,53,1316129
Thứ năm, 10-09-2020 09,04,40,0781320
Thứ tư, 09-09-2020 24,14,68,9088000
Thứ ba, 08-09-2020 85,56,31,8322022
Thứ hai, 07-09-2020 62,23,09,4913853
Chủ nhật, 06-09-2020 95,98,60,5801993
Thứ bảy, 05-09-2020 70,23,25,0052085
Thứ sáu, 04-09-2020 49,34,00,8615580
Thứ năm, 03-09-2020 96,41,59,8380180
Thứ tư, 02-09-2020 00,66,95,7145148
Thứ ba, 01-09-2020 56,40,93,5962557
Thứ hai, 31-08-2020 17,60,86,8856358
Chủ nhật, 30-08-2020 44,91,83,4573783
Thứ bảy, 29-08-2020 80,28,88,0178305
Thứ sáu, 28-08-2020 38,64,16,4517448
Thứ năm, 27-08-2020 18,52,75,9776496
Thứ tư, 26-08-2020 86,64,24,8877882
Thứ ba, 25-08-2020 83,61,90,2367659
Thứ hai, 24-08-2020 79,66,04,6249316