Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Ngày mở thưởng Giải bảy Đặc biệt
Chủ nhật, 17-11-2019 01,02,71,0725000
Thứ bảy, 16-11-2019 77,78,35,4901682
Thứ sáu, 15-11-2019 50,77,19,6909208
Thứ năm, 14-11-2019 91,66,54,6586358
Thứ tư, 13-11-2019 94,68,81,7529618
Thứ ba, 12-11-2019 55,63,97,0736744
Thứ hai, 11-11-2019 27,51,02,8704116
Chủ nhật, 10-11-2019 33,57,55,7023310
Thứ bảy, 09-11-2019 60,73,03,7426502
Thứ sáu, 08-11-2019 80,28,67,5837892
Thứ năm, 07-11-2019 83,95,96,0587024
Thứ tư, 06-11-2019 47,85,42,4346181
Thứ ba, 05-11-2019 78,94,48,5463990
Thứ hai, 04-11-2019 75,15,24,7456043
Chủ nhật, 03-11-2019 90,20,17,1140911
Thứ bảy, 02-11-2019 65,46,47,6893894
Thứ sáu, 01-11-2019 51,83,72,8723568
Thứ năm, 31-10-2019 42,66,12,8588962
Thứ tư, 30-10-2019 26,24,47,1540698
Thứ ba, 29-10-2019 52,76,43,3442342
Thứ hai, 28-10-2019 01,09,03,1796139
Chủ nhật, 27-10-2019 49,28,02,2624116
Thứ bảy, 26-10-2019 85,94,59,1163309
Thứ sáu, 25-10-2019 45,22,26,3388584
Thứ năm, 24-10-2019 98,86,99,8765074
Thứ tư, 23-10-2019 12,71,60,3408753
Thứ ba, 22-10-2019 41,35,24,2117237
Thứ hai, 21-10-2019 10,42,30,9972174
Chủ nhật, 20-10-2019 00,17,47,8623749
Thứ bảy, 19-10-2019 40,59,19,0529598
ads