Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Ngày mở thưởng Giải bảy Đặc biệt
Thứ sáu, 27-11-2020 49,73,98,5623126
Thứ năm, 26-11-2020 56,66,44,0823071
Thứ tư, 25-11-2020 39,00,97,8172036
Thứ ba, 24-11-2020 60,28,45,9052664
Thứ hai, 23-11-2020 40,25,73,9100843
Chủ nhật, 22-11-2020 67,22,91,0661596
Thứ bảy, 21-11-2020 90,17,62,8020561
Thứ sáu, 20-11-2020 06,13,81,1092780
Thứ năm, 19-11-2020 58,86,92,9717017
Thứ tư, 18-11-2020 56,12,90,6488630
Thứ ba, 17-11-2020 50,05,86,2782093
Thứ hai, 16-11-2020 40,43,27,6141130
Chủ nhật, 15-11-2020 91,19,49,6876818
Thứ bảy, 14-11-2020 76,13,81,0428106
Thứ sáu, 13-11-2020 49,22,38,3088287
Thứ năm, 12-11-2020 80,54,57,2044516
Thứ tư, 11-11-2020 03,40,42,1156842
Thứ ba, 10-11-2020 62,71,86,9737874
Thứ hai, 09-11-2020 08,99,72,0320047
Chủ nhật, 08-11-2020 57,38,85,1546411
Thứ bảy, 07-11-2020 48,67,89,1700356
Thứ sáu, 06-11-2020 26,86,10,6544571
Thứ năm, 05-11-2020 67,44,80,9896225
Thứ tư, 04-11-2020 38,83,60,0116921
Thứ ba, 03-11-2020 24,57,00,6653818
Thứ hai, 02-11-2020 92,68,13,7332461
Chủ nhật, 01-11-2020 77,88,48,6697059
Thứ bảy, 31-10-2020 49,16,74,4892610
Thứ sáu, 30-10-2020 31,79,57,6557483
Thứ năm, 29-10-2020 60,13,07,5533136