Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Ngày mở thưởng Giải bảy Đặc biệt
Thứ bảy, 18-01-2020 89,71,59,4834706
Thứ sáu, 17-01-2020 74,71,84,2897571
Thứ năm, 16-01-2020 93,71,64,1972782
Thứ tư, 15-01-2020 54,24,84,3326710
Thứ ba, 14-01-2020 12,18,07,9732164
Thứ hai, 13-01-2020 11,51,46,2041244
Chủ nhật, 12-01-2020 08,24,53,6590880
Thứ bảy, 11-01-2020 35,78,12,0833658
Thứ sáu, 10-01-2020 96,22,91,4126396
Thứ năm, 09-01-2020 08,94,70,0591574
Thứ tư, 08-01-2020 91,71,86,4578804
Thứ ba, 07-01-2020 16,87,98,2814954
Thứ hai, 06-01-2020 77,89,23,1014012
Chủ nhật, 05-01-2020 00,43,47,8245721
Thứ bảy, 04-01-2020 47,71,70,0754949
Thứ sáu, 03-01-2020 82,89,02,3719143
Thứ năm, 02-01-2020 58,34,88,4873604
Thứ tư, 01-01-2020 58,53,41,2932905
Thứ ba, 31-12-2019 14,92,29,4894908
Thứ hai, 30-12-2019 61,22,06,8118988
Chủ nhật, 29-12-2019 85,51,52,5531701
Thứ bảy, 28-12-2019 89,65,84,1095201
Thứ sáu, 27-12-2019 47,32,41,0004477
Thứ năm, 26-12-2019 75,02,74,8005939
Thứ tư, 25-12-2019 38,59,02,4315181
Thứ ba, 24-12-2019 88,98,94,5775726
Thứ hai, 23-12-2019 52,15,76,0770724
Chủ nhật, 22-12-2019 13,80,53,1243242
Thứ bảy, 21-12-2019 26,24,23,0524148
Thứ sáu, 20-12-2019 94,75,44,8776684