Sớ đầu đuôi mb Thứ bảy - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN BẮC

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Ngày mở thưởng Giải bảy Đặc biệt
Thứ bảy, 19-09-2020 95,31,14,6854004
Thứ bảy, 12-09-2020 84,04,19,6151880
Thứ bảy, 05-09-2020 70,23,25,0052085
Thứ bảy, 29-08-2020 80,28,88,0178305
Thứ bảy, 22-08-2020 08,92,33,3481535
Thứ bảy, 15-08-2020 65,61,04,8957980
Thứ bảy, 08-08-2020 41,59,88,1712958
Thứ bảy, 01-08-2020 23,97,63,0186012
Thứ bảy, 25-07-2020 07,48,04,1722508
Thứ bảy, 18-07-2020 63,08,16,6206586
Thứ bảy, 11-07-2020 36,09,56,7403116
Thứ bảy, 04-07-2020 33,07,54,1977775
Thứ bảy, 27-06-2020 25,35,52,4674236
Thứ bảy, 20-06-2020 31,17,13,5918969
Thứ bảy, 13-06-2020 79,30,39,3893761
Thứ bảy, 06-06-2020 19,52,67,7718932
Thứ bảy, 30-05-2020 80,17,44,7559964
Thứ bảy, 23-05-2020 71,58,81,7798991
Thứ bảy, 16-05-2020 24,44,23,5275146
Thứ bảy, 09-05-2020 75,25,85,0271770
Thứ bảy, 02-05-2020 99,24,70,4682632
Thứ bảy, 25-04-2020 14,40,50,4646625
Thứ bảy, 28-03-2020 74,03,10,2391159
Thứ bảy, 21-03-2020 91,48,90,2655521
Thứ bảy, 14-03-2020 98,35,02,1518915
Thứ bảy, 07-03-2020 06,83,85,1287368
Thứ bảy, 29-02-2020 94,10,05,0180805
Thứ bảy, 22-02-2020 33,60,62,3237647
Thứ bảy, 15-02-2020 41,30,88,9947417
Thứ bảy, 08-02-2020 15,59,64,5222191