TK đặc biệt tuần xổ số Vũng Tàu, bảng đb tuần XSVT

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 04-12-2021
Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày

Thống kê bảng đặc biệt xổ số Vũng Tàu

Tháng 11
208483
8
3
83
1
512562
6
2
62
8
433026
2
6
26
8
611663
6
3
63
9
673483
8
3
83
1
Tháng 10
275074
7
4
74
1

Thống kê lô xiên 2 Vũng Tàu biên độ 30 lần quay

Thống kê lô xiên 3 Vũng Tàu biên độ 30 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
97 - 89 - 40 3 ngày 06-07-2021, 02-03-2021, 09-02-2021
88 - 71 - 20 3 ngày 25-05-2021, 16-03-2021, 09-02-2021
73 - 26 - 12 3 ngày 16-11-2021, 18-05-2021, 04-05-2021
95 - 76 - 26 3 ngày 30-11-2021, 15-06-2021, 04-05-2021
97 - 70 - 51 3 ngày 26-10-2021, 06-07-2021, 26-01-2021
97 - 70 - 40 3 ngày 06-07-2021, 16-02-2021, 09-02-2021
44 - 43 - 34 3 ngày 09-11-2021, 08-06-2021, 09-03-2021
97 - 95 - 88 3 ngày 29-06-2021, 16-02-2021, 02-02-2021