TK đặc biệt tuần xổ số Vĩnh Long, bảng đb tuần XSVL

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-09-2021
Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày

Thống kê bảng đặc biệt xổ số Vĩnh Long

Tháng 07
065068
6
8
68
4
Tháng 06
742628
2
8
28
0
754874
7
4
74
1
132596
9
6
96
5
823143
4
3
43
7
Tháng 05
246959
5
9
59
4
831978
7
8
78
5
579595
9
5
95
4
150365
6
5
65
1

Thống kê lô xiên 2 Vĩnh Long biên độ 30 lần quay

Thống kê lô xiên 3 Vĩnh Long biên độ 30 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
90 - 05 - 00 3 ngày 07-05-2021, 12-03-2021, 26-02-2021
91 - 79 - 17 3 ngày 30-04-2021, 02-04-2021, 08-01-2021
91 - 79 - 55 3 ngày 30-04-2021, 02-04-2021, 05-02-2021
70 - 69 - 43 3 ngày 25-06-2021, 22-01-2021, 01-01-2021
89 - 31 - 03 3 ngày 02-07-2021, 04-06-2021, 29-01-2021
91 - 69 - 03 3 ngày 02-07-2021, 26-02-2021, 01-01-2021